Pretražite novosti:

Zborovi građana u vašem kvartu!

09.09.2022.
Zborovi građana u vašem kvartu!
Poslušajte, predložite, pitajte, razgovarajte s gradonačelnikom i suradnicima!

Raspored obilazaka – 24.10.2022. – 30.10.2022.

Ponedjeljak, 24.10.2022. – 17,30 do 19,00 sati – MO Ladvenjak - Selišće (Dom Ladvenjak)
Ponedjeljak, 24.10.2022. – 19,30 do 21,00 sat – MO Popović Brdo (Prostorije Mjesnog odbora)

Utorak, 25.10.2022. – 17,30 do 19,00 sati – MO Mala Jelsa (Prostorije Mjesnog odbora)
Utorak, 25.10.2022. – 19,30 do 21,00 sat – MO Zadobarje (Prostorije Mjesnog odbora)

Petak, 28.10.2022. - 17,30 do 19,00 sati - MO Šišljavić (Društveni dom)
Petak, 28.10.2022. - 19,30 do 21,00 sati - MO Kablar (Dom LD Fazan)