Pretražite novosti:

Za škole, vrtiće, kulturu, socijalu... Grad Karlovac izdvaja skoro trećinu proračuna – ove godine sredstva i veća nego lani

01.03.2023.
Za škole, vrtiće, kulturu, socijalu... Grad Karlovac izdvaja skoro trećinu proračuna – ove godine sredstva i veća nego lani
- U provođenju aktivnosti, projekata i programa u nadležnosti ovog Upravnog odjela vodilja nam je poticanje suradnje i zajedničkih projekata između ustanova, vrtića, škola, udruga civilnog društva i čitavog gradskog sustava… Vodimo brigu o funkcioniranju 16 proračunskih korisnika, provodimo programe u području predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, kulture i mladih, udruga civilnog društva, skrbi o umirovljenicima i građanima koji žive u teškim materijalnim. Proračun našeg odjela je više od 26 milijuna eura, što je gotovo 1/3 gradskog proračuna, kazala je pročelnica Draženka Sila – Ljubenko, govoreći na današnjoj konferenciji za novinare o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Između ostalog, navela je da se više od 13 milijuna € odnosi na osnovnoškolsko obrazovanje, a 5,3 milijuna eura za funkcioniranje ustanova predškolskog odgoja, što je 14 posto više nego lani. U dva gradska dječja vrtića je više od 1.400 mališana, a raduje što iz godine u godinu sve više djece treba mjesto u vrtiću.
- To je razlog za izgradnju novih vrtićkih objekata. U planu je izgradnja dječjih vrtića Rečica i Luščić. Cilj Grada je da svako dijete u Karlovcu ima svoje mjesto u vrtiću. Uz mjesto u vrtiću, roditeljima je itekako važna i cijena smještaja, a ona se i u narednom razdoblju neće mijenjati, bez obzira na konstantna povećanja troškova, od energenata, namirnica itd., kazala je pročelnica Sila – Ljubenko.

Podsjetila je da Grad sufinancira smještaj i u jedinom privatnom vrtiću pa roditelji plaćaju istu cijenu kao i u gradskim, a sufinancira i smještaj mališana u obrtima za čuvanje djece, te daje potpore za novorođenčad i za posvojenu djecu.
Sve osnovne škole i do sad su imale organiziranu prehranu, a od ove godine ona  je besplatna mjerom Ministarstva znanosti i obrazovanja.
- Za njeno provođenje škole su nabavile dodatnu potrebnu opremu, sukladno prostornim mogućnostima prilagodile svoje školske kuhinje, a resorno Ministarstvo će odobriti i dodatna zapošljavanja kuhara prema zahtjevima i potrebama škola, rekla je pročelnica Sila – Ljubenko.

Istaknula je važnost uvođenja jednosmjenskog rada u svim školama – sada je takav model u šest karlovačkih škola – zbog čega je nužna obnova OŠ Dragojle Jarnević, dogradnja OŠ Turanj i OŠ Mahično, kao i izgradnja nove OŠ Luščić.  
Za programe javnih potreba u kulturi u ovoj proračunskoj godini planirano je 343.000 eura, što je za 31,22°% više nego lani, dok je za javne potrebe u sportu planiran 1.381.000 €.       Za Socijalni program predviđeno je 700.000 eura, a različitim mjerama pomaže se građanima koji se nalaze u teškim materijalnim prilikama  - od subvencija troškova stanovanja nadalje.

Odgovarajući na pitanje o održavanju nastave za učenike OŠ Dragojle Jarnević dok u školi budu trajali radovi na obnovi, rekla je da su prihvaćeni prijedlozi predstavnika roditelja i da je dogovoreno da će učenici nižih razreda, vjerojatno od 1. travnja pa do kraja školske godine, 21. lipnja, imati nastavu u Ekonomsko-turističkoj školi i OŠ Braće Seljan u dvije smjene, a bit će organiziran i produženi boravak.
- Na prijedlog roditelja obišli smo još neke lokacije i dogovorili da ju učenici predmetne nastave imaju organiziranu u tri učionice Veleučilišta u Meštrovićevoj ulici. Kako bi se mogla lakše organizirati nastava, roditelji su predložili prostore Pastoralnog centra Župe Presvetog Srca Isusova gdje također imamo tri učionice na raspolaganju. Predmetna nastava na tim lokacijama imat će nastavu u dvije smjene kao i do sada. Učenici OŠ Braća Seljan ići će u jednu smjenu i tako će završiti nastavnu godinu, najavila je Draženka Sila – Ljubenko.
Dogovoreno je da u idućoj školskoj godini, od rujna, učenici OŠ Dragojla Jarnević idu u prostore OŠ Braća Seljan, većinom u Domobranskoj ulici, gdje je bio MIOŠ i to u dvije smjene, dok će u prostoru u Nazorovoj ulici u jednoj smjeni nastavu imati učenici OŠ Braća Seljan.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana