Pretražite novosti:

Volonterizam i entuzijazam u izradi novog programa za mlade

30.05.2019.
Volonterizam i entuzijazam u izradi novog programa za mlade
Projekt #Karlovac grad za mlade ima za cilj poboljšati uvjete živote mladih na području grada Karlovca kroz dijalog donositelja odluka i mladih koji će doprinijeti izradi 3. programa za mlade grada Karlovca. Projekt se provodi u partnerskoj suradnji između Grada Karlovca i udruge Carpe Diem. Grad Karlovac dosada je izradio, usvojio i proveo dva Gradska programa za mlade i posebnu pažnju posvećivao evaluaciji provedbe  mjera i aktivnosti, tako da iz iskustva možemo svjedočiti o važnosti strateškog dokumenta tog tipa, čija je najveća prednost dvostrana komunikacija i nadogradnja proistekla iz snimke realnog stanja i potreba mladih grada Karlovca. Treći Program za mlade grada Karlovca bit će  temeljni dokument pomoću kojeg će se nastaviti regulirati djelovanje na različitim područjima od interesa za mlade te tako poboljšati kvaliteta njihovog života i ojačati suradnja između grada Karlovca, ustanova, institucija, Savjeta mladih grada Karlovca te udruga mladih i za mlade. U radionice izrade novog programa aktivno se uključio velik broj volontera što je doprinjelo kvalitetnoj raspravi i iznjedrilo odlične prijedloge i planove na tragu razmišljanja građana, posebno mlađih generacija. I sve daljnje aktivnosti provodit će se na sličan način u suradnji volontera i šireg stanovništva na dobrobit svih.