Pretražite novosti:

Uspješno educirani, prekvalificirani i zaposleni

11.09.2020.
Uspješno educirani, prekvalificirani i zaposleni
Projekt Grada Karlovca „Učimo, radimo, živimo“, koji je bio prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, bavio se s dvije ciljane skupine. Prva skupina bila je socijalno osjetljiva skupina ljudi tj. marginalizirana skupina i dugotrajno nezaposlene osobe kojima je potrebna pomoć u vraćanje ili stupanje na tržište rada. Grad Karlovac za ovaj je projekt najprije u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Karlovcu napravio  analizu tržišta koja je pokazala kako postoji manjak računovođa i dadilja. Nakon toga uslijedio je javni poziv za programe stručnog osposobljavanja za ta zanimanja na kojega se javilo 25 dugotrajno nezaposlenih osoba i jedan korisnik minimalne zajamčene naknade.
- Programe za stručno osposobljavanje provodilo je Pučko otvoreno učilište Pouka. Ukupno trinaest osoba pohađalo je stručno osposobljavanje za dadilju, a dvanaest za računovođu. Za sve sudionike organizirali smo grupne i individualne radionice na temu unaprjeđenja vještina kao što su pisanje životopisa, zamolbi za posao, razgovor s poslodavcem, odnosno sve vještine koje dodatno mogu pomoći tim osobama pronaći posao. Radionice je provodila Ženska grupa Korak Karlovac. Druga ciljana skupina bili su stručnjaci koji rade s marginaliziranim skupinama, 15 stručnjaka iz civilnog i javnog sektora koji su pohađali je edukaciju na temu socijalnog mentorstva, među kojima i zaposlenici Grada Karlovca, karlovačke podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, USKA-e i karlovačke Udruge gluhih i nagluhih. U okviru projekta zaposlili smo i voditelja projekta čija plaća se u potpunosti sufinancirala iz EU socijalnog fonda i nedavno se i ta osoba zaposlila što je jedna dodana vrijednost ovakvih projekata. Od 25 osoba koje su pohađale stručno osposobljavanje, šest se zaposlilo, tri osobe su se zaposlile kao dadilje i još svjestan je da postoje i marginalizirane skupine kojima je potreban pomoć pri traženju zaposlenja, ali i stručnjaci koji s njima rade i koji kontinuirano trebaju raditi na usavršavanju svojih znanja kako bi tim osobama mogli pružiti što kvalitetniju pomoć i podršku, kazala je savjetnica za EU fondove u Gradu Karlovcu, Martina Stojkić.
Ovim projektom Grad Karlovac je još jednom pokazao društvenu i socijalnu osjetljivost, te kako se kontinuirano radi na detektiranju problema koji su prisutni u društvu i njihovom rješavanju ili sprečavanju kako bi pružili što kvalitetniji sugrađanima.
- Treba razvijati procese i procedure koje će nezaposlenim osobama omogućiti prekvalifikacije, ali bez financijskog tereta, istaknuo je gradonačelnik Mandić naglasivši kako je ovaj projekt vrijedan 500 tisuća kuna ustvari bio nužan.
- Posebno je važno što će djelatnici gradske uprave nakon završetka ovog projekta imati znanja i poznavati procedure kako bi mogli pomoći svima onima kojima je potrebna pomoć da krenu u prekvalifikaciju, ali i da prepoznaju koji su to poslovi koje bi mogli raditi. S druge strane uspostavljena je mreža suradnje između Gradske uprave, Zavoda za zapošljavanje i udruga civilnog sektora koje zajedno mogu na ovom području učiniti puno. Pozivam sve udruge civilnog sektora koje smatraju da sa svojim znanjima mogu pridonijeti rješavanju ovoga problema da se jave u Gradsku upravu, u Odjel za socijalnu skrb i zajedno sa našim djelatnicima vide kako dalje razvijati ovaj projekt, poručio je Mandić.
Inače, provedba projekta započela je 1. travnja 2019. godine, a traje do 1. listopada 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 541.581,10 kuna i potpuno je financira iz EU fonda za socijalni razvoj.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana