Pretražite novosti:

Uređenje i restauracija Kapelice „Svih svetih“ na Katoličkom groblju Dubovac

16.08.2018.
Uređenje i restauracija Kapelice „Svih svetih“ na Katoličkom groblju Dubovac
U tijeku su radovi na unutarnjem uređenju i restauraciji Kapelice „Svih svetih“ na Katoličkom groblju Dubovac. Radovi obuhvaćaju završne kamenarske i zidarske radove, izradu rasvjete i ozvučenja, instalacije hlađenja, te restauratorske radove na rekonstrukciji dijela zidnih i stropnih oslika. Uz Grad Karlovac, financijski podržava i Ministarstvo kulture. Tako je u ovoj godini od Ministarstva kulture dobiveno 300 tisuća kuna, a Grad ulaže 288.500,00 kuna. Kako napreduju radovi, provjerila je i zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić.
Što se točno radi na restauraciji predstavio je Josip Vuksan iz Vuksan slikarsko konzervatorske radionice koja izvodi radove.
-Velika je zahtjevnost jer ipak je to kulturna baština. Moralo se paziti na puno stvari, od same pripreme gradilišta, od istražnih radova  koji su izvedeni prije samih restauratorskih radova, a vezani su uz snimku postojećih stanja svih oslika koji su na zidovima i svodovima, kao i same slike Posljednjeg suda koja se nalazi na stropu kapele i koja je u principu  najvredniji  dio te baštine u kapeli, istaknuo je Vuksan. Dodao je kako su se oko same slike gotovo mjesec i pol dana provodile aktivnosti na traženju komparativnog materijala, dokumentacije, povijesne fotografije da se utvrdi i definira konačan izgled same slike, budući je ona oko 35 do 40 posto oštećena. Dakle, kako je naveo, prošle godine se radila sanacija te podloge i slikanog sloja, a ove godine će se ići u rekonstrukciju oslika koji nedostaje. Ova vrlo vrijedan kulturni objekt nalazi se na Katoličkom groblju Dubovac koje je 2014. godine postalo član Udruge znamenitih groblja Europe i član Rute europskih groblja.
Zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić istaknula je još neke projekte vezane uz očuvanje objekata kulture baštine u Karlovcu koji su ove godine realizirani ili su u tijeku.
- Osim kapelice Svih svetih, uređuje se i mrtvačnica na Židovskom groblju koja je započela prošle godine. Ove godine u tijeku je sanacija temelja i pripremni radovi i tu nas također prati Ministarstvo kulture. Tim zajedničkim projektima želimo ukazati na važnost sakralne kulturne baštine. Nadalje,  uređuje se i crkva Svete Margarete u Župi Mahično, započeli su radovi na uređenju krovišta Franjevačkog samostana, na župi Banija radilo se na fasadi, a prati se i daljnje uređenje Eparhijskog dvora i ostalog što radi Srpska pravoslavna crkva na svojim objektima.
- Ukupna sufinanciranja Ministarstva kulture na području grada Karlovca, ali ne samo za Grad nego i za druge investitore po pitanju kulturne baštine, za ovu godinu iznosila su 2,4 milijuna kuna, a velikim dijelom uključuju i Zvijezdu, naglasila je Navijalić i dodala kako je Grad Karlovac partner i na projektu rekonstrukcije zgrade KAMOD-a gdje je u tijeku izrada glavnog projekta.
U ovoj godini planira se početak izvođenja radova na statičkoj sanaciji zgrade u ulici J. Haulika 6 (Lončareva kuća) za što je ove godine od Ministarstva kulture dobiveno 200 tisuća kuna, a Grad će uložiti 260 tisuća kuna. Riječ je o drvenoj kući iz 18. stoljeća, a taj projekt prijavljen i na natječaj za financiranje iz EU fonda.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana