Pretražite novosti:

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom ove godine, uz ostalo, u POS-u, katastarskoj izmjeri i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za cestu u zoni Selce

23.01.2023.
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom ove godine, uz ostalo, u POS-u, katastarskoj izmjeri i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za cestu u zoni Selce
Nove katastarske izmjere za šest katastarskih općina, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za gradnju komunalne infrastrukture, među kojom i prometnice u poslovnoj zoni Selce, nova lista za najam gradskih stanova, ali i stanovi po Programu društveno poticane stanogradnje, samo su dio obimnog posla koji ove godine čeka Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom.

Najavila je to na današnjoj pressici pročelnica Tatjana Gojak i podsjetila da je javni poziv za kupnju POS-ovih stanova u Karlovcu otvoren do 12. veljače, dok će javna prezentacija ovog projekta, kojim je gradnja zgrade POS-a predviđena na Dubovcu, u Ulici Herte Turza, biti u četvrtak, u 17 sati u Gradskoj knjižnici.
- S predstavnicima APN-a ćemo dodatno predstaviti ovaj projekt, a zainteresirani će moći postavljati pitanja što će im u konačnici omogućiti lakše donošenje odluke prijaviti se na ovaj javni poziv ili ne, kazala je Gojak.
A na javni natječaj za najam stanova u vlasništvu Grada, završen krajem prošle godine, pristiglo je 112 zamolbi. Njihova obrada traje, a prijedlog Liste reda prvenstva bit će objavljen najkasnije do 1. ožujka. Nova lista vrijedit će od 1. travnja ove do 1. travnja 2026. godine.

Upravo traje javno savjetovanje za Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu koji će  nakon toga na usvajanje gradskim vijećnicima, krajem idućeg mjeseca. Njime su definirane najvažnije aktivnosti i poslovi Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom.
- Planom su detaljno razrađene mjere i aktivnosti po pojedinim portfeljima imovine, a sve u skladu s ostvarivanjem strateških mjera i ciljeva iz Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2021-2027. godine, dodala je Gojak.

Manje vidljivi, ali za izgradnju komunalne infrastrukture vrlo bitni, poslovi su rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Često komplicirani i dugotrajni, baš oni su korak bez kojeg mnogi projekti niti bi počeli, niti bili uspješno završeni.
-Najznačajniji i najveći projekt zbog velikog broja parcela koje treba riješiti u ovoj godini je rješavanje imovinskopravnih odnosa za izgradnju prometnice u Poslovnoj zoni Selce. Krajem 2022. godine proveli smo postupak osiguranja dokaza za 84 nekretnine na trasi obuhvata zahvata. Ovih dana su nam stigle i procjene ovlaštenih vještaka koje smo uputili Procjeniteljskom povjerenstvu na davanje mišljenja o njihovoj usklađenosti sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, te ćemo ih nakon toga proslijediti na adrese stotinjak vlasnika zemljišta koje je potrebno otkupiti. Zbog velikog broja parcela i vlasnika objavit ćemo javni poziv za sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta koja se nalaze u obuhvatu zahvata, rekla je Gojak.
 
Upravnom odjelu predstoji i rješavanje imovinsko pravnih odnosa za druge projekte, poput obilaznice Zvijezde, parka Grabrik, triju klizišta (Furači, Suci, Manjerovići), ali i nove katastarske izmjere na području grada.
- Za šest katastarskih općina na području grada: Gornje Mekušje, Donje Mekušje, Donje Pokupje, Mahično, Velika Jelsa i Zagrad. Sufinanciranje katastarskih izmjera od strane Državne geodetske uprave je u 100-postotnom iznosu, a od Grada se očekuje financiranje komisija koje će provoditi izmjeru, osiguranje sredstava za materijalne troškove, kao i financiranje dostavljača, osiguranje prostora i druge opreme za rad komisija. Svim građanima i poslovnim subjektima se kroz ove postupke omogućuje besplatno rješavanje imovinskopravnih odnosa na njihovim nekretninama kao što su upisi objekata, upisi prava vlasništva temeljem valjane dokumentacije i slično, napomenula je Gojak i dodala da je početak radova, dozvole li vremenske prilike, idući mjesec, a prethodit će im javne tribine o novim katastarskim izmjerama.