Pretražite novosti:

Upravni odjel za građenje lani riješio 1.630 predmeta, ali i pripremio važne prostorne dokumente: Izmjene GUP-a Karlovca na javnoj raspravi u travnju, tada i rezultati natječaja za Nazorovu

14.02.2024.
Upravni odjel za građenje lani riješio 1.630 predmeta, ali i pripremio važne prostorne dokumente:  Izmjene GUP-a Karlovca na javnoj raspravi u travnju, tada i rezultati natječaja za Nazorovu
Upravni odjel za prostorno građenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja lani je riješio 1.630 predmeta, 20 posto više nego 2022., a istovremeno radio na važnim dokumentima prostornog uređenja pa su od početka ove godine na snazi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Karlovca, u izradi je nacrt prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, dok se rezultati urbanističko-arhitektonskog natječaja Nazorova očekuju u travnju.

Kazala je to, između ostalog, Vesna Ribar, pročelnica Upravnog odjela za prostorno građenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je navela da je Odjel, između ostalog, izdao 196 građevinskih dozvola, 97 uporabnih dozvola temeljem prethodno izvršenih tehničkih pregleda i 342 uporabne dozvole koje su produkt novih katastarskih izmjera na 6 katastarskih općina na području grada.
Podsjetila je da su prosincu usvojene IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Karlovca, Plan je u primjeni od početka ove godine, dostupan u elektroničkom obliku na web stranici Grada, a u pripremi je i ugradnja u GIS sustav.

Traje izrada nacrta IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, a očekivani termin javne rasprave u travnju.
- Pozivam sve zainteresirane da, kada bude javna rasprava i javni uvid u prijedlog nacrta GUP-a koji će biti izložen u velikoj sali na drugom katu MV Trenda na tržnici, dođu i daju svoje mišljenje ili primjedbe, pozvala je pročelnica Vesna Ribar, podsjetivši da se u ove izmjene GUP-a  i krenulo  temeljem zahtjeva privatnih i pravnih osoba.

Govoreći o urbanističko-arhitektonskom natječaju Nazorova, odnosno, za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu, napomenula je da se radi o lokaciji od posebnog interesa za Karlovac te da će ovaj natječaj biti podloga za izradu urbanističkog plana uređenja na toj lokaciji za projektiranje stambeno-poslovne zgrade privatnog investitora i garaža te uređenje javnih površina i sadržaja uže zone obuhvata.
- Osim činjenice da je to obveza koja proizlazi iz prostorno planske dokumentacije, Grad Karlovac smatra da je procedura provedbe natječaja i kasniji postupak izrade urbanističkog plana uređenja i razrade prvonagrađenih arhitektonsko-urbanističkih rješenja najbolji i najdemokratičniji oblik odabira najboljeg rješenja, naglasila je Vesna Ribar.

Podsjetila je da Karlovac izrađuje akcijski plan za zeleni grad, te naglasila da će razvoj i provedba zelenih projekata Luščić, ŠRC Korana i Gaza značiti stvarnu i operativnu zelenu tranziciju, a time značajnije pozicionirati Karlovac kao zeleni grad. Odjel će, uz eDozvole, koje odavno koristi, uskoro korisiti i elektronički sustav ePlanovi, za izradu novih, ali i transformaciju važećih planova u novi elektronički-standardizirani oblik.