Pretražite novosti:

Upisi u dječje vrtiće!

09.05.2018.
Upisi u dječje vrtiće!
Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNI PROGRAM  DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA  ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU
 
Od 1. rujna 2018. godine u dječji vrtić mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2018. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu.
Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području grada Karlovca. Obrazac zahtjeva za upius možete preuzeti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Karlovac: www.vrtic-karlovac.hr, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Četiri rijeke: www.vrtic-cetiririjeke.hr, mrežnoj stranici Grada Karlovca: OVDJE  ili osobno u tajništvu oba Vrtića.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 2. preslike osobnih iskaznica roditelja, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci)
 3. izjava o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti OVDJE, ili s web stranica dječjih vrtića ili u tajništvu dječjih vrtića)
dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 1. dokaz o zaposlenju roditelja (elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju)
 3. preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva i invalid Domovinskog rata
 4. preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja)
 5. preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće Rješenje i Potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje)
 6. preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade
dokaz o samohranosti roditelja, preslika:
 1. smrtni list za preminulog roditelja, ili
 2. potvrda o nestanku drugog roditelja, ili
 3. rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne)
dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
 1. pravomoćna Presuda o razvodu braka (preslika), ili
 2. izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku, ili
 3. izjava roditelja o skrbništvu djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice
 4. dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece:
 1. preslika rodnog lista za svako dijete
Zahtjev za upis djeteta može se predati samo u jedan dječji vrtić i to samo za jedan objekt i jedan program!
Zahtjev s priloženom dokumentacijom treba predati u razdoblju od 10. svibnja do 8. lipnja 2018.g. svakog radnog dana od 08:00 do10:00 sati i od 12:00 do 14:00 sati u tajništvo Dječjeg vrtića Karlovac: Vrtić Gaza, Tkalćeva 2,  ili u tajništvo Dječjeg vrtića Četiri rijeke: Vrtić Rakovac, Grge Tuškana 9A.
Zahtjevi primljeni nakon roka i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa u dječje vrtiće grada Karlovca objavit će se na objektima dječjih vrtića, mrežnim stranicama vrtića i grada Karlovca u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.