Pretražite novosti:

Tjedan održivog razvoja grada Karlovca

11.06.2018.
Tjedan održivog razvoja grada Karlovca
Grad Karlovac i ove godine obilježava „Tjedan održivog razvoja grada Karlovca“ od 11. lipnja – 15. lipnja 2018. u u okviru kojeg su predviđene promotivne i edukativne kampanje za širenje svijesti građana, posebice djece, o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti te urbane mobilnosti. I ovog puta organizirane su razne radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta poput radionice „Štedimo energiju“, „Energija i okoliš“, prezentacije Masterplana javne rasvjete, konferencija na temu informacijskih rješenja u lokalnoj samoupravi kao i okrugli stol pod nazivom „Karlovac živi održivi razvoj“. Grad Karlovac odgovorno se opredijelio za energetski održiv razvitak grada na načelima energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije. Na širem gradskom području postoji velik potencijal u iskorištavanju obnovljivih izvora energije: geotermalna energija, biomasa iz šumskih područja i parkovnih drvenih ostataka, iskorištavanje energija sunca, te veliki potencijal za proizvodnju bioplina. Gradski razvojni planovi, u prvom redu Strategija razvitka grada Karlovca i Akcijski plan održivog razvitka grada Karlovca, iznose opredjeljenje Grada Karlovca u korištenju obnovljivih izvora energije kao energenata čiji rezultat treba prvenstveno biti smanjenje emisije CO2, sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada, smanjenje energetske potrošnje u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete te uspješna transformacija grada Karlovca u ekološki održivo područje. Svi projekti koje Grad Karlovac provodi i koje će provoditi imaju za cilj značajno smanjiti onečišćenje okoliša, doprinijeti smanjenju troškova za energente građanima Karlovca te promicati obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Imajući u vidu značaj energetske obnove kojom se uz smanjenje potrošnje energije postižu i bolji uvjeti za rad u javnim zgradama Grad Karlovac je u 2018. godini na javni poziv za energetsku obnovu javnih zgrada prijavio:
Naziv projekta Vrijednost projekta Zatraženo bespovratnih sredstava (60%)
Energetska obnova zgrade Ivana Meštrovića 10 6.315.397,24 kn 3.809.238,34 kn
Energetska obnova zgrade Gradske uprave 4.723.000,00 kn 2.908.800,00 kn
Energetska obnova PŠ Tušilović - ODOBRENO 782.027,50 kn 437.012,39 kn
Energetska obnova Gradske knjižnice - ODOBRENO 6.786.692,25 kn 2.790.864,98 kn
Energetska obnova OŠ Banija 3.726.344,25 kn 2.265.244,04 kn
UKUPNO: 22.333.461,24 kn 12.211.159,75 kn

U planu su još tri prijave na isti javni poziv u rujnu i to za energetsku obnvou DV Dubovac, OŠ Turanj i zgrade MIOŠ-a, a za koje je u pripremi projektna dokumentacija.