Pretražite novosti:

Svi zajedno protiv ambrozije

21.08.2018.
Svi zajedno protiv ambrozije
Od peludi alergogenih biljaka u zraku trenutno je najzastupljenija pelud ambrozije. U naporima uklanjanja korova Grad Karlovac u okviru Komunalnog redarstva zaprima prijave građana i obilazi teren te je do sada odrađeno preko 30 terenskih nadzora koji su riješeni usmenim naredbama ili dopisima. Ambroziju na javnim zelenim površinama redovito uklanja gradska tvrtka Zelenilo na temelju svojih saznanja i izvanredno po prijavama građana. Zelenilo je uklonilo i ambroziju sa zelenih površina koje nisu u redovitom održavanju u GČ Mostanje i MO Borlin za što je Grad Karlovac izdvojio 36 000 kuna. Ambroziju s poljoprivrednih površina u vlasništvu Grada Karlovca uklanja također tvrtka Zelenilo. Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, propisano je slijedeće: „Obveznici provođenja mjera uklanjanja ambrozije kao i ostalog korova su vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, obrađenog kao i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada i slično), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima i površinama uz njih, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željeznicu, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama. Inspekcijski nadzor nad provedbom navedenih mjera provode fitosanitarna inspekcija i šumarska inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravlju te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. “ Uklanjanje ambrozije na području GČ Gaza provodi i Udruga Milosrđe – Centar za beskućnike u suradnji s Gradom Karlovcem. Pozivamo naše sugrađane da u interesu zdravlja svih građana grada Karlovca izvršavamo naredbu Ministarstva poljoprivrede kako bismo spriječili neugodne i opasne zdravstvene tegobe koje uzrokuje ambrozija.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana