Pretražite novosti:

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA KARLOVCA 2013. - 2020. GODINE

02.07.2013.
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA KARLOVCA 2013. - 2020. GODINE
Uključite se i aktivno sudjelujte u kreiranju Strategije.

Strategija razvoja Grada Karlovca je iznimno važan alat za upravljanje gradom. Njezini prioriteti i ciljevi moraju se uvažavati pri donošenju gradskog proračuna i investicijskih programa. Ona postaje i ključni ulazni programski dokument temeljem kojeg će Grad koristiti financijska sredstva iz Strukturnih i Kohezijskih fondova Europske unije pri provedbi odabranih programa i projekata u narednom financijskom razdoblju 2013. - 2020. godine. Grad Karlovac je pokrenuo postupak izrade Strategije razvoja krajem 2010. godine, te je ona od samog početka bila okrenuta javnosti i okupljanju svih dionika putem dijaloga s građanima, njihovim udrugama, poduzetnicima, političarima, stručnjacima i javnom upravom. Rad na izradi Strategije se odvijao putem prikupljanja informacija o stanju iz područja svih sektora, te velikog broja radionica, pri čemu se poseban naglasak stavljao na temeljna pitanja razvoja grada. Tijekom 2011. - 2012. na radnim sastancima razmatrani su i zaključci i ciljevi sektorskih strateških planova poput Strategije integralnog razvoja ruralnih područja Grada Karlovca 2011. - 2015. te Strategije razvoja turizma Grada Karlovca 2012. - 2020., s kojima je Strategija potpuno usklađena, kao i sa strateškim razvojnim planovima nadređenih razina, poput razvojne strategije Karlovačke županije 2011. -2013. te s definiranim nacionalnim sektorskim razvojnim planovima za programsko razdoblje ove strategije. Najnoviji dokument, vezan uz izradu Strategije je: „Prijedlog Strategije razvoja Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2020. godine“ koji možete preuzeti niže.
Ovim putem želimo svim građanima omogućiti da aktivno sudjeluju u kreiranju Strategije razvoja Grada Karlovca. Svoje upite, prijedloge, ideje, projekte i primjedbe vezano uz gore navedeni dokument možete uputiti putem niže postavljenih obrazaca i uputa. Rok za javnu raspravu je do 15. rujan 2013. godine.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana