Pretražite novosti:

ŠRC KORANA - Prostorno-programske mogućnosti razvoja

08.02.2019.
ŠRC KORANA - Prostorno-programske mogućnosti razvoja
ŠRC KORANA - Prostorno-programske mogućnosti razvoja
četvrtak, 14. 2. 2019. u 18 sati
Velika vijećnica Grada Karlovca, Banjavčićeva 9

Cilj Radionice 2 je prezentacija i evaluacija prostorno-programskih koncepata razvoja i varijantnih urbanističkih rješenja sa scenarijima korištenja prostora ŠRC Korana kroz diskusiju i participaciju sudionika.
PROGRAM RADIONICE 2
  • Radionica 1 (Aquatika, 11. 12. 2018.)
  • Prostorno-programske mogućnosti razvoja područja “ŠRC Korana”: Kontekst i koncept
  • Varijantna urbanistička rješenja sa scenarijima korištenja
  • Participacija sudionika (upitnik i prijedlozi)
Prostor obuhvata ŠRC Korana jedan je od najvrjednijih predjela u središnjem dijelu grada. Smješten na obali rijeke Korane prostor predstavlja poveznicu između pretežito uređenog perivojnog predjela na lijevoj obali, te neuređenog pejsažnog predjela na desnoj obali rijeke.
Urbanistička studija Prostorno-programske mogućnosti razvoja ŠRC KORANA Ispituje programske sadržaje budućeg ŠRC Korana u kontekstu Grada Karlovca iz urbanističke, pejsažne i sociološke perspektive.
Organizatori: Grad Karlovac i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu