Pretražite novosti:

Spomenička renta 2021.

23.06.2021.
Spomenička renta 2021.
Završen je Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2021. godini. Na Poziv su se mogli javiti vlasnici objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru grada Karlovca unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline.
Pristiglo je čak 36 prijava među kojima je 7 objekata pojedinačno zaštićenih, a 18 prijava je vezano uz objekte u područje Zone A - Zvijezde. Ostale prijave su iz područja zaštite Zone B. 
Nakon pregledavanje pristiglih prijava i nužne natječajne dokumentacije, Povjerenstvo je donijelo odluku o sufinanciranju radova na 15 objekata, odnosno pravovaljanih prijava. Od 15 objekata 9 prihvaćenih se nalazi na području Zvijezde, a 2 objekta koja su ostvarila sufinanciranje su pojedinačno zaštićeni objekti:
• radovi na izmjeni stolarije (prozori, izlozi)  - 8 objekta
• radovi na krovištu - 5 objekata
• radovi na pročelju - 1 objekt 
• statička sanacija ulaznog portala -  1 objekt
Ukupna vrijednost prijavljenih radova je oko 1.8 milijuna kuna, a ukupan iznos sufinanciranja iz sredstava spomeničke rente povećan je s 400.000,00 kuna na 746.500,00 kuna zbog povećanog interesa sugrađana za sanaciju objekata. Najveći iznos sufinanciranja odnosi se na 150.000,00 kn za izmjenu krovišta, a najmanji 2.000 kuna za zamjenu stolarije na stanu.
U tijeku je proces dodjele Odluka o sufinanciranju prema korisnicima, nakon čega slijedi kontakt korisnika s potencijalnim izvođačima radova, nakon čega Grad Karlovac sklapa ugovore s korisnicima sredstava.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana