Pretražite novosti:

Školski obrok za svako dijete

13.03.2018.
Školski obrok za svako dijete
Osigurana je školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.- 2018.) iz Operativnog programa za hranu i/ili materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Prošli mjesec predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Karlovca potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta ''Školski obrok za svako dijete'' u svrhu osiguravanja redovite i kvalitetne prehrane za 705 djece iz socijalno ugroženih obitelji u deset osnovnih škola u Karlovcu. Ukupna vrijednost Ugovora je 720.751,82 kn, a projekt će zajednički provoditi Grad Karlovac i škole partneri: OŠ Grabrik, OŠ Banija, OŠ Mahično, OŠ „Braća Seljan“, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Rečica, OŠ Švarča, OŠ Dubovac, OŠ Turanj, OŠ „Skakavac“.