Pretražite novosti:

Školska nastava u jednoj smjeni

06.07.2018.
Školska nastava u jednoj smjeni
U Gradu Karlovcu djelatnost osnovnog obrazovanja realizira se u deset osnovnih škola u okviru kojih je deset područnih škola i Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, s ukupno 4.000 učenika u 229 razredna odjela. Budući je Grad Karlovac osnivač škola, uloga Grada  je brinuti i kontinuirano ulagati u školske objekte osiguravajući što bolje materijalne uvjete,  kao i programe i druge aktivnosti u cilju unaprjeđenja odgojno – obrazovnog procesa, poput produženog boravak, preventivnog programa, rada s darovitim učenicima, prijevoz učenika, pa tako i uvođenje jednosmjenskog rada u školama. Od iduće školske godine s jednosmjenskim radom počinje OŠ Banija koju pohađa 443 učenika, pa će to biti treća karlovačka osnovna škola s jednom smjenom, nakon  OŠ Švarče i OŠ Skakavac. Nakon uvođenja jedne smjene na jesen u OŠ Banija, na redu za jednosmjenski rad bit će OŠ Rečica i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac, a od školske godine 2019./2020. u planu je organizirati nastavu u jednoj smjeni u OŠ Braće Seljan i OŠ Dragojle Jarnjević, nakon preseljenja MIOŠ-a. U tijeku su također i zahvati obnove školskih zgrada i nabavka opreme u PŠ Tušilović, OŠ Turanj, OŠ Braće Seljan,  a u protekle dvije godine od većih ulaganja u školske objekte realizirana je energetska obnova zgrada OŠ Skakavac, OŠ Švarča, te OŠ Dubovac, a dograđen je Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži na Baniji.