Pretražite novosti:

Sklopljeni ugovor sa izvođačima radova za Grupe 2 i 3 projekta Aglomeracija Karlovac - Duga Resa

20.08.2021.
Sklopljeni ugovor sa izvođačima radova za Grupe 2 i 3 projekta Aglomeracija Karlovac - Duga Resa
Sve informacije o projektu i radovima građanima su dostupne na web stranici  https://aglomeracija.vik-ka.hr/
Potpisani su ugovori za izvođenje radova na izgradnji linijskih građevina po grupama 2 i 3 u sklopu projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac Duga Resa.
Radove na obje grupe izvodit će zajednica ponuditelja Aquaterm i Vodoprivreda.
Prilikom potpisivanja ugovora direktorica Vodovoda i kanalizacije, Katarina Malenica istaknula je zadovoljstvo uspješnim okončanjem postupka javne nabave, naglasila značaj poštivanja svih procedura, odredbi i pravila koja proizlaze iz ugovora za izvođenje radova, kao i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navela je kako očekuje kvalitetno izvođenje radova  i u zadanim vremenskim okvirima. Predstavnici izvođača radova, Robert Pulez i Nada Štefanac zahvalili su se na ukazanom povjerenju, naglasak također stavili na kvalitetu i rokove u izvođenju radova, a na zadovoljstvo svih uključenih strana. 
Gradonačelnik Grada Karlovca, Damir Mandić istaknuo je koliko je važno poštivati sve procedure i rokove kod provedbe ovako velikih projekata  s naglaskom na maksimalnu posvećenost i zajedništvo u njegovoj realizaciji.
Vrijednost ugovora Grupe 2 iznosi 64.127.756,76 HRK , sa izvođačima su ih sklopili Vodovod i kanalizacija te Grad Karlovac.
Obuhvaćaju radove na području Drežnika i Hrnetića, gdje će se izvesti  kanalizacija i precrpne stanice, obnoviti  vodovodna mreža  te će se izvesti radovi i na obnovi prometnih površina, nogostupa i izgradnje oborinske odvodnje.
Radovi Grupe 3 obuhvaćaju karlovačko naselje Gornju Švarču te dugoreško Gornje Mrzlo Polje sa izvedbom sifonskih prijelaza. Sa izvođačima su ugovor sklopili Vodovod i kanalizacija, Grad Karlovac i Elektra Karlovac- HEP ODS.
Na području  Gornje Švarče izgradit će se sustav javne odvodnje sa precrpnim  stanicama, obnoviti vodoopskrbna mreža, polagati cjevovodi za EE infrastrukturu te obnoviti prometnice, nogostupi uz izgradnju oborinske odvodnje u pojedinim dijelovima naselja.
U naselju Gornje Mrzlo Polje izgradit će se kanalizacijska mreža, precrpne stanice i 2 sifonska prijelaza ispod rijeke Mrežnice.
Vrijednost radova Grupe 3 iznosi 85.709.676,44 HRK
Detaljnije informacije po pojedinim komponentama projekta dostupne su na web stranici projekta https://aglomeracija.vik-ka.hr/
Nakon sklapanja ugovora, sukladno propisanoj proceduri, slijede koraci: uvođenje izvođača u posao odnosno posjed gradilišta, izrada izvedbenih projekata, dinamičkog plana, prometnih elaborata, ishođenje dozvola javnopravnih tijela , nominacije materijala itd. Te aktivnosti nužne su kako bi nadzor mogao izdati odobrenje za početak samih radova na gradilištima.
Sve potrebne informacije objavljivat će se na web i facebook stranici projekta i u medijima. Također, u svoje poštanske sandučiće  dobit će informativne letke.
Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su kontakti: aglomeracija@vik-ka.hr ili 649 500, 649 146.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana