Pretražite novosti:

Sanirano klizište u Gornjim Stativama

24.01.2020.
Sanirano klizište u Gornjim Stativama
Unatrag nekoliko godina Grad Karlovac u suradnji s Hrvatskim vodama provodi sanaciju 24 bujičnih klizišta. Jedno od saniranih je i klizište u Gornjim Stativama koje su predstavnici gradske uprave obišli jutros.
Prošle godine sanirana su četiri klizišta, a omo u Gornjim Stativama sanirano je zidom od gabiona. Osim ovog u Mjesnom odboru Gornje Stative sanirana su klizišta u MO Sjeničak - Utinja, MO Popović Brdo kao i na Vukmaniću. Ukupan iznos izvedenih klizišta je nešto više od 900 tisuća kuna. Uz sanaciju klizišta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u pruipremi je sanaciju još nekih klizišta.
– U 2019. godini izradili smo projektnu dokumentaciju za idejne projekte sanacije klizišta u Manjerovićima, Donjem Sjeničaku, Zadobarju, Sucima i Skakavcu. Izradi projekata prethodili su geotehnički pripremni radovi, a za sve te projekte i geotehničke istražne radove izdvojili smo 450 tisuća kuna, od čega su polovinu sredstava osigurale Hrvatske vode. U ovoj godini radit će se na saniranju klizišta u Skakavcu, također gabionskim zidom u dužini od 94 metra, promjenjive visine od tri od osam metara. Time ćemo omogućiti sigurnost djece OŠ Skakavac budući da se klizište nalazi u neposrednoj blizini škole. Uklonit ćemo i uzrok nastanka tog klizišta jer će se sanirati podzemne i procjedne vode, kazala je pročelnica Odjela Ana Hranilović - Trubić.
Zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak napomenuo je da je u protekle dvije godine uloženo oko 2,5 milijuna kuna, što u projektnu dokumentaciju, što u same radove na klizištima.
– Hrvatske vode su osmislile program sanacije bujičnih klizišta i mi smo uspjeli ući u taj program. Na raspolaganju je 4,6 milijuna kuna. Radi se o novcu Hrvatskih voda, a isto toliko mi trebamo osigurati kroz tri godine. Naime, potpisali smo ugovor u srpnju prošle godine. Za 2020. godinu ćemo uložiti više od pet milijuna kuna, kroz održavanje oko 900 tisuća kuna, a preostali novac preko Odjela za izgradnju. Vjerujemo da ćemo ove godine značajan broj tih klizišta realizirati i taj program ćemo nastaviti i iduće godine, kazao je Mrzljak.