Pretražite novosti:

Rezultati analize vode na Foginovom - dobri

01.07.2019.
Rezultati analize vode na Foginovom  - dobri
Obavještavamo Vas da je temeljem analize vode za kupanje na Foginovom kupalištu dana 1. srpnja 2019. od strane Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u rijeci Korani utvrđeno da je kakvoća vode dobra prema rezultatima ispitanih pokazatelja. Analitičko izvješće za uzorak rijeke Korane – Foginovo kupalište koji je uzet 72 sata nakon kratkotrajnog onečišćenja.