Pretražite novosti:

Revizija i Javna nabava, samostalne službe zahtjevnih zadataka

20.02.2020.
Revizija i Javna nabava, samostalne službe zahtjevnih zadataka
Služba za javnu nabavu u Gradu Karlovcu djeluje kao neovisno upravno tijelo 2,5 godine, a radi se o vrlo složenim i odgovornim poslovima koji su zdvojeni u neovisno upravno tijelo koje služi kao servis za ostale upravne odjele i za korisnike u sustavu; tvrtke, ustanove i škole. 
– To je timski rad i multidisciplinarni pristup pravne, ekonomske i tehničke struke. Tijekom 2019. godine Grad Karlovac je proveo 90-tak postupaka javne nabave, vrijednosti 67,2 milijuna kuna. Provedeno je niz energetskih obnova; od one Gradske uprave, osnovnih škola Turanj i Braća Seljan, zgrade dječjeg vrtića itd. Sve one se financiraju iz EU fondova tako da je potrebna još veća pažnja te se moraju pratiti pravila o financijskim korekcijama koja donosi Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Nužno je pratiti i preporuke provedbenih tijela na državnoj razini, kazala je pročelnica ove Službe Irena Grčić.
– Poseban institut javne nabave je objedinjena javna nabava koju je ova Služba „pionirski“ uvela u sustav Grada Karlovca, utvrdivši sedam kategorija objedinjene nabave. To je kategorija opskrbe lož uljem, prirodnim plinom, električnom energijom, toplinske energije, mobilne telefonije s aparatima i fiksne telefonije i nabava usluge osiguranja. Za objedinjenu nabavu potrebne su vrlo opsežne i sveobuhvatne pripreme u smislu prikupljanja podataka od korisnika, istraživanja tržišta te izučavanje posebnih propisa za pojedina područja, pojasnila je pročelnica i dodala da takva objedinjena nabava rezultira znatno povoljnijim ponudama.
Primjerice, za prirodni plin 50 posto povoljniju ponudu, za lož ulje 30 posto, za električnu energiju 20-25 posto, za fiksnu telefoniju i Internet 40 posto, a kod mobilne telefonije 60 posto.
Grad Karlovac kao središnje tijelo po provedenom postupku sklapa okvirni sporazum za cijeli gradski sustav u trajanju uglavnom dvije godine. Na godišnjoj razini ušteda na dobivene ponude je milijun i pol kuna.
Ukupna procijenjena vrijednost plana nabave za 2020. godinu trenutno iznosi oko 200 milijuna kuna bez PDV-a. 
I Služba za unutarnju reviziju ustrojena je 2017. godine kao neovisno tijelo, a osnovna zadaća joj je pružanje podrške i procjenjivanje unutarnje kontrole, odnosno davanje neovisnog i objektivnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja. U nadležnosti Službe su Grad Karlovac i njegove  institucije, njih 18 i trgovačka društva koja nisu ustrojila unutarnju reviziju.
– Prošle godine provedene su dvije revizije; u pet osnovnih škola i dva dječja vrtića i trgovačkim društvima. Kod obje revizije dato je zadovoljavajuće mišljenje, uz određene preporuke za unapređenje i poboljšanje sustava unutarnje kontrole. Za 2020. godinu planirane su dvije revizije. Kontrolirali smo prihode kod škola za najmove sportskih dvorana, a kod vrtića participacije roditelja u cijeni smještaja djece. Preporuke su da se više pažnje posveti kod naplate, da ne bi došlo do zastare. Kod tvrtki smo pak kontrolirali korištenje službenih vozila, a preporuke su bile urednije popunjavanje putnih radnih listova; od odobravanja, do samog vraćanja vozila u tvrtku, kazala je pročelnica te Službe, Jasminka Maslek.