Pretražite novosti:

Provedeni Program za mlade dobio solidnu četvorku

13.03.2019.
Provedeni Program za mlade dobio solidnu četvorku
Na jučerašnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca raspravljalo se o evaluacijskom izvješću provedbe Gradskog programa za mlade Grada Karlovca u razdoblju od 2015. do 2018. godine. gradonačelnik Damir Mandić uvodno je naglasio da je Grad Karlovac za vrijeme provedbe Programa za mlade učinio dosta po pitanju podrške provedbi Programa.
Evaluaciju programa vijećnicima je prezentirao Pero Desović rekavši da je provedba Programa zadovoljavajuća s obzirom da je bilo zadano 150 različitih mjera i aktivnosti koje su se provodile, od aktivizma mladih, udruga civilnog društva, socijalne politike, zapošljavanja, stanovanja, kulture do formalnog i neformalnog obrazovanja. Desović je zaključio kako je vidljiv kontinuitet podrške Grada Karlovca mladim osobama, te da Karlovac ima prije svega vrlo jako civilno društvo koje provodi različite projekte.
- Možemo reći da su kultura, neformalno obrazovanje i aktivizam mladih najviše razvijeni, dok socijalne usluge poput savjetovališta za mlade ili zapošljavanje mladih i stanovanje nisu toliko razvijeni, istakao je Desović koji je dosadašnji Program za mlade ocijenio solidnom četvorkom. 
O provedenom programu govorio je i gradonačelnik Damir Mandić.
- Jedan od prioriteta u provedbi bila je nezavisna kulturna scena i moram reći da Karlovcu danas zaista ima dosta razvijenu nezavisnu kulturnu scenu, što je dobro. U konačnici to vidimo preko raznih udruga gdje mladi preuzimaju inicijativu i zaista oplemenjuju svakodnevni život našeg grada, istaknuo je gradonačelnik Damir Mandić, te se osvrnuo na još jednu bitnu temu, stambeno zbrinjavanje mladih osoba. Naime, Grad Karlovac je po posebnoj listi za dodjelu gradskih stanova mladim osobama dodijelio tri stana za tri mlade karlovačke obitelji, pa iako su potrebe veće, Grad Karlovac ima vrlo ograničen broj stanova kojima raspolaže.
- U 2018. godini odradili smo reviziju svih 326 stanova i najveći dio je korišten kroz Socijalni program, a jedan manji dio za Program za mlade i u narednom razdoblju, odnosno  Programu za mlade trebat će dat konkretnije odgovore. Program za mlade, kojem ističe rok ove godine, jako je vodio brigu o problemu nezaposlenosti mladih osoba koja je tada bila jako izražena. Ona danas toliko nije jer treba biti iskren i pošten i reći da se popravilo tržište rada, odnosno ima radnih mjesta iako moramo biti svjesni da je jedan dio mladih ljudi svoju sreću potražio izvan Hrvatske, izjavio je gradonačelnik Mandić.
Danas Grad Karlovac očekuje bolje rezultate u tom području s obzirom da ulaže u poticanje za samozapošljavanje mladih  u svim programima, od turizma, do poljoprivrednika i obrtnika.
- To je dio kulture življenja u našem gradu gdje Grad, potičući gospodarstvo, omogućuje svima da otvaraju nova radna mjesta. Posebno nam je važan i element obrazovanja zbog činjenice da u srednjim školama školuju mlade ljude za zvanja koja nažalost nisu potrebna ili nisu prepoznata na tržištu rada. Mogu reći da Grad Karlovac i Karlovačka županija zajedno rade na tome, mi na mreži škola, a  Županija na novom Centru kompetencija pri čemu je zaista prepoznato da tehničke struke nedostaje i da će nam taj element biti jako važan, poručio je Mandić.