Pretražite novosti:

Proračun raste na 303 milijuna kuna

29.05.2018.
Proračun raste na 303 milijuna kuna
Što očekuje vijećnike na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca jučer su pojasnili zamjenici gradonačelnika Andreja Navijalić i Ivan Mrzljak, fokusirajući se na prvi rebalans proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu. Prvi rebalans donosi značajnije povećanje prihoda, pa samim time i rast proračuna sa 265,8 milijuna kuna na 303,2 milijuna, odnosno povećanje za 37,4 milijuna kuna. Posebno  je pozitivno što je čak 106 milijuna kuna u proračunu Grad dobio kandidiranjem projekata na EU fondove.
Dio povećanja rezultat je i kreditnog zaduženja, ali i viška novca iz prošle godine. Kreditno zaduživanje iznosit će 30 milijuna kuna i bit će usmjereno na dva projekta; most Hrnetić – Velika Jelsa u iznosu 16,2 milijuna kuna i vrtić Grabrik, u iznosu od 13,8 milijuna kuna. Ostale važnije stavke za koje će biti povećana sredstva su edukativne i promotivne aktivnosti zbrinjavanja otpada, reciklažno dvorište na Švarči, obilaznica Zvijezde, studentski centar te ugradnju vodomjera u višestambenim zgradama u sklopu energetske obnove. Posebna financijska pažnja bit će usmjerena i u projekte demografske obnove, pa će se osim Grabrika djelomično obnavljati i vrtić Dubovac, uvesti postepeno jedna smjena u osnovnim školama koje to još ne prakticiraju, za početak na Baniji i u Rečici, a u proračunskom fokusu je i završetak Muzeja Domovinskog rata.