Pretražite novosti:

Proglašena prirodna nepogoda - poplava

01.06.2023.
Proglašena prirodna nepogoda - poplava
Karlovačka županija proglasila je prirodnu nepogodu poplavu za Grad Karlovac 1. 6. 2023. godine. To znači da građani  i pravne osobe imaju rok od  8 dana za prijavu  štete (do 9. 6. 2023. godine) putem PN obrasca. Obrazac mogu preuzeti na porti gradske uprave u Banjavčićevoj 9 i na istom mjestu ga predati .
Obrazac PN se također može skinuti s web stranice Grada Karlovca  te popunjeni obrazac poslati mailom na mail adresu: pisarnica@karlovac.hr.
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta obrađuje i procjenjuje štete na temelju dostavljenih obrazaca, odnosno  stručni timovi  će izaći na teren i izvršiti procjenu štete koju su prijavili građani i pravne osobe putem PN obrasca.
Podnositelji PN obrasca (sukladno kontaktu dostavljenom u PN obrascu) bit će kontaktirani radi dogovora o terminu obilaska prijavljene nekretnine. Prve procjene štete biti će unesene u Registar šteta u roku od 15 dana od proglašenja prirodne nepogode.
Konačna procjena šteta od poplave biti će prijavljena Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta  putem Registra šteta  u roku od 50 dana od proglašenja prirodne nepogode.
Državno povjerenstvo za procjenu šteta utvrditi će  iznos pomoći za pojedinu vrstu štete, odnosno postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na konačan iznos potvrđene štete na imovini oštećenika.
Za dodatne informacije, o prijavi šteta od prirodne nepogode   poplave,  molimo da se obratite na broj telefona: 099 528 4728 odnosno na e mail adresu: stozer.cz@karlovac.hr.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana