Pretražite novosti:

Pozivamo sve da predlože projektne ideje za Plan upravljanja Zvijezdom

21.02.2018.
Pozivamo sve da predlože projektne ideje za Plan upravljanja Zvijezdom
Grad Karlovac je u lipnju 2017. pokrenuo izradu Plana upravljanja Zvijezdom – strateškog dokumenta koji će definirati prioritete i razvojne ciljeve Zvijezde te konkretne mjere za realizaciju. Sastavni dio Plana upravljanja Zvijezdom bit će i baza projekata kao osnova akcijskog plana realizacije Plana upravljanja. U tu svrhu Grad Karlovac prikuplja projektne ideje kako bi bila formirana inicijalna baza projekata. Projektne prijedloge koji će biti prijavljeni u inicijalnu bazu, stručnjaci će dalje razrađivati u suradnji s Gradom i prijaviteljima, sve do formiranja konačne baze projekata s financijskim planom (akcijski plan). 
Osnovni cilj Plana upravljanja je očuvanje vrijednosti, kulturnog značaja i uloge povijesne cjeline uz multifunkcionalno korištenje u skladu s potrebama suvremenog društva.
Osnovni razlozi zbog kojih se donosi Plan upravljanja su:
  • utvrditi i ojačati društveni konsenzus razvojnog usmjerenja Zvijezde
  • utvrditi stanje s obzirom na provedene i tekuće projekte i mjere
  • operacionalizirati opće ciljeve i koncept razvoja Zvijezde u obliku provedbenih srednjoročnih i kratkoročnih mjera
  • uspostaviti sustav praćenja i kontrole provedbe
  • utvrditi uloge dionika i potrebnih mjera za izvršenje uloga
  • postaviti okvir za eventualne prijave na izvore sredstava potpore i/ili izradu projekata razvoja
POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE DIONIKE - PRAVNE I FIZIČKE OSOBE (obrtnike i slobodna zanimanja) DA ISPUNE JEDNOSTAVAN OBRAZAC I PRIJAVE PROJEKT U BAZU NEOVISNO O STUPNJU ZRELOSTI i TEMATICI PROJEKTNE IDEJE.
Rokovi:
Prikupljanje projektnih ideja u bazu vršit će se kontinuirano tijekom perioda izrade Plana upravljanja, zaključno s pripremom prijedloga dokumenta za javnu raspravu (veljača 2018.). Prijavitelji se potiču na što ranije prijavljivanje projektnih prijedloga, radi provedbe aktivnosti razrade i formulacije projektnih sažetaka.
Postupanje sa zaprimljenim projektnim prijedlozima:
Nakon inicijalne procjene od strane angažiranih stručnjaka i radne skupine, projektne ideje će se razrađivati do razine projektnih sažetaka te će biti uključene u akcijski plan sukladno definiranim prioritetima i provedenoj multikriterijskoj analizi.
Prijavitelji projekata:
Projektne prijedloge u bazu projekata mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe (obrtnici, slobodna zanimanja) koje preuzimaju ulogu nositelja razvoja i provedbe projekata, neovisno o sektoru (javni, privatni sektor) i neovisno o razini zrelosti projektnog prijedloga.
Područje obuhvata:
Ključne aktivnosti prijavljenih projekata se moraju implementirati u području Zvijezde (zona A kulturno-povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca). Prihvatljive su projektne ideje koje djelomično obuhvaćaju kontaktno područje Zvijezde.
Način prijave:
Projekti se prijavljuju popunjavanjem obrasca baze projekata izravno putem aplikacije koja se nalazi na poveznici http://wyg-ankete.limequery.net/375933?lang=hr ili preuzimanjem OBRASCA kojeg je nakon ispunjavanja potrebno poslati na e-mail: zvijezda@karlovac.hr
Dodatne informacije:
Telefon: 047 628 204
Elektronska pošta: mario.protulipac@wyg-c.eu; jelena.kljaicsebrek@wyg-c.eu: zvijezda@karlovac.hr
Kontakt osoba: Mario Protulipac, Jelena Kljaić Šebrek
Uredovno vrijeme privremenog projektnog ureda:
Utorkom i petkom od 9,00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu u zgradi gradske uprave Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, soba broj 1