Pretražite novosti:

Poziv za upis djece u vrtić

15.05.2020.
Poziv za upis djece u vrtić
Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje
POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2020/2021. PEDAGOŠKU GODINU
 
Od 1. rujna 2020. godine u dječji vrtić mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2020. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji) moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA PODNOSI SE ISKLJUČIVO ELEKTRONIČKIM PUTEM! ZA ONLINE PRIJAVU POTREBNO JE IMATI ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE (E-MAIL).
UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).
2. Osobne iskaznice roditelja, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci).
3. Iskaznicu imunizacije i zdravstvenu iskaznicu djeteta 
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis, odnosno odgovarajuća isprava za roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status zaposlene osobe – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis).
Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju),
Rješenje da je roditelj djeteta žrtva i invalid Domovinskog rata,
Medicinsku dokumentaciju djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta ( Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
Rješenje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu(postojeće Rješenje i Potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje),
Rješenje da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade,
Dokaz o samohranosti roditelja:
Smrtni list za preminulog roditelja, ili
Potvrda o nestanku drugog roditelja, ili
Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne)
Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili
Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku, ili
Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice,
Dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako dijete. 
RODITELJI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI PODNOSE ZAHTJEV ZA UPIS PUTEM WEB STRANICA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, www.karlovac.hr NA KOJIMA SE NALAZI POVEZNICA ZA PREDAJU ZAHTJEVA https://evrtici.karlovac.hr U RAZDOBLJU od 18. 5. 2020. do 1. 6. 2020.
Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa, obvezna je prethodna najava na broj mobitela 091 2345 317.
Planirani broj upisnih mjesta za pedagošku godinu 2020./2021. u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID 19 odredit će se sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.