Pretražite novosti:

Poziv za upis djece u program predškole u vrtićima

15.06.2018.
Poziv za upis djece u program predškole u vrtićima
Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju
 
POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU  
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Obrazac zahtjeva za upis preuzmite OVDJE ili na mrežnim stranicama dječjih vrtića www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, ili osobno u tjaništvu oba vrtića.
Uz zahtjev za upis u program predškole potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja.
  3. Medicinska dokumentacija djeteta sa zdravstvenim problemima 
ZAHTJEVE S PRILOŽENOM DOKUMENTACIJOM TREBA PREDATI OD 18. 6. DO 17. 7. 2018. OSOBNO SVAKOG RADNOG DANA OD 8,00 DO 10,00 I OD 12,00 DO 14,00 SATI U TAJNIŠTVO VRTIĆA: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC, VRTIĆ GAZA, TKALČEVA 2, ILI DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE, VRTIĆ RAKOVAC, GRGE TUŠKANA 9 A, KARLOVAC. 
Sukladno članku 32. Opće uredbe o zaštiti podataka primjenjuje se pseudonimizacija podataka u svrhu zaštite osobnih podataka te će se umjesto imena i prezimena djeteta na Listi primljene djece u program predškole objaviti urudžbeni broj (odnosno redni broj) zaprimljenog zahtjeva, a koji je naznačen na potvrdi koju vrtić uručuje roditelju kod predaje zahtjeva za upis. Rezultati upisa u program predškole dječjih vrtića grada Karlovca objavit će se na objektima dječjih vrtića i na mrežnim stranicama vrtića i Grada Karlovca 30. 8. 2018.