Pretražite novosti:

Poziv za upis djece u karlovačke dječje vrtiće

27.04.2021.
Poziv za upis djece u karlovačke dječje vrtiće
Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje
 
POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2021. / 2022. PEDAGOŠKU GODINU
 
Od 1. rujna 2021. godine u dječji vrtić mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2021. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu.
Dijete i roditelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji) moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA PODNOSI SE ISKLJUČIVO ELEKTRONIČKIM PUTEM! ZA ONLINE PRIJAVU POTREBNO JE IMATI ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE (E-MAIL). UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).
2. Osobne iskaznice roditelja, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci).
3. Iskaznicu imunizacije i zdravstvenu iskaznicu djeteta
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  • Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis, odnosno odgovarajuća isprava za roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status zaposlene osobe – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis)
  • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju)
  • Rješenje da je roditelj djeteta žrtva i invalid Domovinskog rata
  • Medicinsku dokumentaciju djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja)
  • Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu
  • Rješenje da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade
  • Dokaz o samohranosti roditelja:
Smrtni list za preminulog roditelja, ili
Rodni list djeteta, ili
Rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi
  • Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili
Tužba za razvod braka (ili potvrda suda da je pokrenuta tužba), ili
Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice,
  • Dokaz o udomiteljskoj obitelji  
preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
  • Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece 
preslika rodnog lista za svako dijete. 

RODITELJI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI PODNOSE ZAHTJEV ZA UPIS PUTEM WEB STRANICA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, NA KOJIMA SE NALAZI POVEZNICA ZA PREDAJU ZAHTJEVA KOJA ĆE BITI AKTIVIRANA U RAZDOBLJU od 6. 5. do 20. 5. 2021.
Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa, obvezna je prethodna najava na broj mobitela 099 261 5895  u periodu od 7 do 14 sati.
Planirani broj upisnih mjesta za pedagošku godinu 2021./2022. u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID 19 odredit će se sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana