Pretražite novosti:

Poziv građanima na sudjelovanje

10.04.2019.
Poziv građanima na sudjelovanje
POZIV GRAĐANIMA NA SUDJELOVANJE U EKO RADIONICI
 
Tema: Radionica o razvrstavanju na kućnom pragu
Datum i vrijeme održavanja: 23. 4. 2019. od 16 do 20 sati
Mjesto održavanja: prostori udruge Eko Pan na adresi Radićeva 12, Karlovac
Trajanje: 4 sata (pauza u trajanju od 15 minuta)
Voditelji: Eko Pan, Ivana Francišković Olrom i Valentina Mesarić
Maksimalan broj polaznika: 25
Prijave na: pan22022002@gmail.com
Opis:
UVOD (ppt prezentacija i kratki filmovi) o razvrstavanju otpada (30 min)
RAD U GRUPAMA: polaznici, podijeljeni u žensku i mušku skupinu, rješavaju problemskezadatke te prijedloge rješenja predstavljaju ostalima; diskusija. (Rješavanje problema na
temu - Kako postići što veći udio razvrstavanja u Karlovcu?) (60 min)
Pauza (15 min)
PREZENTACIJA kompostiranja na kućnom pragu (načini, praktična i kreativna rješenja,primjeri iz prakse). (45 min)
Izrada kanti za kompostiranje (60 min)
Podjela skripti, kanti za biootpad te kompleta za odvajanje otpada (papir, plastika, metal).(15 min)
Radionica se provodi u okviru projekta ‘Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca’ financiranog iz Kohezijskog fonda 2014.-2020.