Pretražite novosti:

Poslovna zona Gornje Mekušje novi zamašnjak karlovačkom gospodarstvu

08.01.2020.
Poslovna zona Gornje Mekušje novi zamašnjak karlovačkom gospodarstvu
Odlukom koja se od danas nalazi na raspolaganju javnosti da daje primjedbe i prijedloge donijet će se uvjeti i kriteriji prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“, po povlaštenim uvjetima, a u svrhu stavljanja zone u funkciju, stvaranja novih radnih mjesta, poticanja razvoja gospodarstva i poduzetničkih aktivnosti na području grada Karlovca.
- Ovo je veliki korak za razvoj gospodarstva i poduzetništva u gradu Karlovcu. Naime, Grad Karlovac je i zadnju parcelu, odnosno nekretninu koju je mogao ponuditi gospodarstvenicima, uređenjem ove zone stavio na raspolaganje. Imajući u vidu ulaganja u razvoj proizvodnje, odnosno gospodarstva, još prije smo donijeli odluku na razini Grada da komunalni doprinos koji se plaća prilikom gradnje za proizvodnju, iznosi nula kuna. Dakle, u startu smo oslobodili investitore tih troškova jer nam je cilj da se u Poduzetničkoj zoni pokreću projekti u proizvodnji i stvara dodatna vrijednost. Uređenje zone koštalo je skoro 12 milijuna kuna od čega je 8,5 milijuna  iz EU fondova, dok je ostalo osigurao Grad.
Gradonačelnik je dodao i da osim uređenja Poduzetničke zone u 2020. godini su predviđene izmjene GUP-a, zbog čega su obavljeni, između ostalog, i razgovori s gospodarstvenicima kako bi se njihove eventualne potrebe uskladile s izmjenama GUP-a i dodatno potaknuo razvoj gospodarstva. Za samu zonu Gornje Mekušje već sada postoje konkretna četiri pisma namjere te više drugih inicijalnih razgovora.
 
Komunalno opremanje zone provodi se u okviru projekta „Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu- sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 u iznosu od 8.548.683,25 kn odnosno 85%. Ukupna vrijednost projekta je 10.213.750,00 kn.
Komunalno opremanje zone obuhvaća izgradnju prometnice sa komunalnom infrastrukturom (vodoopskrbom, sanitarnom kanalizacijom, oborinskom kanalizacijom, kabelskom kanalizacijom i DTK infrastrukturom). Prema  Urbanističkom planu uređenja „Poslovna zona Mekušje – I etapa“,  područje obuhvaća 10 građevinskih parcela površina od cca 2.800 m2 do cca 23.300 m2, s mogućnošću spajanja dijela parcela.
Površine su planirane za gospodarsku namjenu – proizvodnu  (I) i  poslovnu namjenu (K)
Površine gospodarske namjene – proizvodne (I)  namijenjene su  gradnji građevina  industrijske i zanatske proizvodnje, poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno – servisnih djelatnosti s pomoćnim građevinama te ugostiteljsko – turističkih građevina (bez smještajnih kapaciteta)
Površine poslovne namjene (K) namijenjene su gradnji poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti te ugostiteljsko – turističkih građevina (bez smještajnih kapaciteta) 
Početna cijena zemljišta utvrdit će se na temelju neovisne stručne procjene tržišne vrijednosti.
Kupoprodajna cijena zemljišta predstavlja ponuđenu cijenu zemljišta postignutu na javnom natječaju. Povlaštena kupoprodajna cijena zemljišta je kupoprodajna cijena umanjena za iznos poticaja tj za 30%, 50% ili 70 %,  odnosno za 10 %, 20 % ili 30%:
Kriteriji za ostvarivanje poticaja odnosno smanjenja kupoprodajne cijene su:
- Za 30% smanjenja kupoprodajne cijene: 10 radnih mjesta (60% novozaposlenih osoba bude s područja Grada Karlovca i sačuvana najmanje 2 godine)
- Za 50% smanjenje kupoprodajne cijene: najmanje 30 radnih mjesta (60% novozaposlenih osoba s područja Grada Karlovca i sačuvana najmanje 2 godine)
- Za 70% smanjenje kupoprodajne cijene: najmanje 50 radnih mjesta (60% novozaposlenih osoba s područja Grada Karlovca i sačuvana najmanje 2 godine)
Odnosno
- Za 10% smanjenja kupoprodajne cijene: 10 radnih mjesta; i sačuvana najmanje 2 godine
- Za 20% smanjenje kupoprodajne cijene: najmanje 30 radnih mjesta i sačuvana najmanje 2 godine)
- Za 30% smanjenje kupoprodajne cijene: najmanje 50 radnih mjesta i sačuvana najmanje 2 godine)
Kriterij odabira: prema broju novootvorenih radnih mjesta (ostvarenje većeg poticaja).
Ukoliko je više ponuda s istim poticajem u odnosu na broj novootvorenih radnih mjesta, odabire se ponuda s većom ponuđenom cijenom. Ako je i ponuđena cijena ista, provodi se licitacija (usmena).
Odlukom je predviđen rok za  izgradnju objekta, ishođenje uporabne dozvole i stavljanja u funkciju i to do  srpnja 2022. godine odnosno u skladu s ugovorenim pokazateljima uspješnosti realizacije projekta komunalnog opremanja zone. Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“ raspisuje gradonačelnik koncem veljače 2020.g.