Pretražite novosti:

Posebna kreditna linija za sanaciju šteta od poplava, kamatna stopa 1,7%

26.04.2017.
Posebna kreditna linija za sanaciju šteta od poplava, kamatna stopa 1,7%
Sanacija štete, kupnja kućanskih aparata i refinanciranje postojećih kredita.
Grad Karlovac sklopio je Ugovor o suradnji s Karlovačkom bankom vezan uz realizaciju kredita građanima za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda za poplave nastale u razdoblju od 2014. - 2015. godine. Kamatna stopa je utvrđena u visini od 3,70% godišnje pri čemu Grad Karlovac sufinancira stopu sa dva postotna poena, što znači da  korisnik koristiti kredit  po kamatnoj stopi od 1,70%. Namjena kredita je sanacija šteta na stambenom objektu ili kupnja kućanskih aparata, a omogućeno je i refinanciranje kredita koje su korisnici već uzimali za namjenu sanacije tih šteta bilo Karlovačkoj ili nekoj drugoj banci. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana