Pretražite novosti:

Pomoć žrtvama ili svjedocima kaznenih djela

21.12.2018.
Pomoć žrtvama ili svjedocima kaznenih djela
Ženska grupa „Korak“ danas je organizirala akciju u sklopu Nacionalne kampanje programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“. Svrha programa je pružanje pomoći žrtvama i svjedocima u trinaest županija, među kojima i Karlovačka jer ne postoji odjel za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela pri županijskim sudovima. Cilj je pružiti emocionalno osnaživanje, pravno i psiho socijalno savjetovanje, pratnju na sud gdje su žrtve ili svjedoci na raspravama i ročištima, kao i na druge institucije poput Centra za socijalnu skrb, policije i  Državnog odvjetništva. Ovim programom pomoć mogu dobiti žene i muškarci, odnosno roditeljima ili zakonitim zastupnicima dijeteta žrtve ili svjedoka. Svima kojima je potrebna ovakva pomoć mogu se javiti u žensku grupu "Korak" na telefon 600 -392, na e -poštu podrska.korak@gmail.com ili putem Facebook stranice. Podršku akciji svojim dolaskom dala je i zamjenice gradonačelnika Andreja Navijalić.