Pretražite novosti:

Plan raspisivanja javnih poziva udrugama u 2022. godini

03.03.2022.
Plan raspisivanja javnih poziva udrugama u 2022. godini
Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015 i 37/2021) Grad Karlovac pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja iza udruge u 2022. godini. Godišnji plan natječaja za 2022. godinu uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje Grad Karlovac planira objaviti u 2021. godini. Godišnji plan natječaja sadrži 4 javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva. Planirano je financiranje oko 100 projekata i programa organizacija civilnoga društva u područjima skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, socijalne skrbi, razvoju volonterstva, pravima djece, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju, demokratizacije i razvoja civilnog društva, zaštite potrošača, kulture, potpore proizvođačima u području poljoprivrede kao i dodjele poslovnih prostora na korištenje udrugama.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana