Pretražite novosti:

Obilježavamo Europski tjedan

06.05.2021.
Obilježavamo Europski tjedan
Danom Europe, 9. svibnja svake godine zemlje članice Europske unije obilježavaju dan mira, jedinstva i solidarnosti u Europi a sve povodom godišnjice povijesne "Schumanove deklaracije". Tijekom govora u Parizu 1950. Robert Schuman, tadašnji francuski ministar vanjskih poslova, iznio je svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Njegova vizija bila je osnovati europsku instituciju koja bi objedinila proizvodnju ugljena i čelika i upravljala njome. Ugovor o osnivanju takvog tijela potpisan je godinu dana kasnije. Schumanov prijedlog smatra se začetkom današnje Europske unije. Trenutno Europska unija može reći da je ostvarila svoj primarni cilj, jer među članicama Europske unije već 76 godina vlada mir, a ova globalna kriza, izazvana koronavirusom, pokazala je visok nivo jedinstva i solidarnosti među državama članicama Europske unije. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, a i godinama prije, omogućeno je Hrvatskoj, pa tako i Gradu Karlovcu, korištenje bespovratnih sredstava iz različitih programa EU, koje je Grad obimno i koristio.
Od 2017.- do 2021. provedeno je i još se uvijek provodi ukupno 53 EU projekata ukupne vrijednosti oko 397,6 milijuna kuna, trenutno je u provedbi 11 EU-projekata vrijednosti 244 milijuna kuna, a u ocjenjivanju ukupno 6 projekata ukupne vrijednosti oko 127 milijuna kuna. U provedbi su i 4 velika razvojna projekta, naime Grad Karlovac je uključen u nacionalne razvojne EU-projekte u vrijednosti 5,6 mrld. kuna kao što su poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Karlovac II, sustav zaštite od poplava, rekonstrukcija drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac – Karlovac i prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac tzv. „3. traka“. U provedbi su 4 projekta iz ITU mehanizma: Grad Karlovac i Gradska toplana pripremali su i sada je u provedbi od travnja ove godine, projekt izmjene vrelovoda, kao i projekt obnove i opremanja nekadašnjeg kina Edison, te zajedno sa Karlovačkom županijom provedba projekta opremanja poduzetničkog centra Nikola Tesla u Karlovcu sa pametnim parkiralištem kod SŠD Mladost.
Da podsjetimo, za uključenje u ITU-mehanizam dobili smo mogućnost Odlukom Vlade RH koja je 6. prosinca 2018. imala sjednicu u Karlovcu. Od tada do danas je službeno od strane MRRFEU RH odobreno Veće urbano područje gradova Karlovca, Ozlja i Duga Rese sa sjedištem u Karlovcu gdje je unutar gradske uprave formirana i djeluje ITU-služba kao posredničko tijelo. Usvojena je Strategija razvoja Većeg urbanog područja, a još u listopadu 2019. godine Grad Karlovac je dobio pozitivno mišljenje MRRFEU RH na svu dostavljenu dokumentaciju vezano uz ITU-mehanizam. Ovaj mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja je mehanizam Europske unije koji ima za cilj jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja iz tri različita fonda: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond i to za specifične ciljeve: razvoj poduzetništva, toplinarstva, kulturne baštine, browfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja), povećanje putnika u javnom prijevozu te integracija socijalno osjetljivih skupina, borba protiv siromaštva te modernizacija strukovnog obrazovanja. U Upravnom odjelu za razvoj grada i EU fondove osmišljena su i tri integrirana projekta koji bi obuhvatili sva tri grada za ovu novu financijsku perspektivu 2021.-2027. godina vezano uz pametan promet, gradnju podzemne garaže i sanaciju mostova u kombinaciji sa Smart City strategijom,  zatim projekt kulturne baštine „Karlovački kulturni triangl“: Hrvatski dom u Karlovcu, Centar Slava Raškaj u Ozlju i Miroslav Šutej u Duga Resi, a sve oslanjajući se na tri velika strateška cilja u SRVUPKA: revitalizane urbane cjeline VUPKA, velika infrastruktura za razvoj i konkurentno i moderno gospodarstvo triju gradova. Možemo zaključiti da je sva potrebna dokumentacija koju su drugih sedam ITU -gradova u RH pripremali dvije godine, Grad Karlovac i UO za razvoj grada i EU fondove pripremio u 4 mjeseca za ovo i slijedeće financijsko razdoblje do 2027. godine. Pred nama, i druga dva grada, tek predstoji obiman posao pripreme i provedbe ITU-projekata koji su navedeni u Strategiji a koji će se realizirati suradnjom gradskih odjela i institucija triju gradova. Koliko velik značaj imaju za Grad Karlovac i drugi fondovi i programi Europske unije govori i podatak da smo proveli u području energetike 10 projekata energetske obnove javnih zgrada u vrijednosti 38 milijuna kuna. To su sve projekti koji pridonose energetskoj učinkovitosti javnih zgrada, uštedi energije ugradnjom toplinske vanjske ili unutarnje izolacije zidova i krovova, zamjena stolarije te rekonstrukcije sustava grijanja. U pripremi, fazi projektiranja, su i tri nova projekta energetske obnove, uprkos krizi, te očekujemo raspis natječaja za javne zgrade. Izdvojili bi i projekt izgradnje poslovne zone na Gornjem Mekušju vrijedan 10,5 milijuna kuna od kojih je 8,7 milijuna bespovratno iz OPKK, od 10 parcela devet ih je prodano. Izgradnju vrtića Mahićno financirali smo iz Programa ruralnog razvoja - 4,5 mil kuna bespovratno a uložili smo 1,2 milijuna iz gradskog proračuna. Po pitanju gospodarenja otpadom u partnerstvu smo izgradili prilaznu prometnicu za Babinu Goru i imamo završene projekte Reciklažnog dvorišta i edukacije građana kroz projekt „Pametno odloži#bolji Karlovac složi!“ - to su projekti ukupne vrijednosti 11,5 milijuna kuna. Provode se i društveni projekti čija ukupna vrijednost prelazi 20 mil. kuna, financirani ponajviše iz OP učinkoviti ljudski potencijali i Europskog socijalnog fonda iz kojeg izdvajamo projekt u provedbi “Učimo, radimo, živimo“ kroz koji jačamo stručna znanja teško upošljivih osoba, kao i projekte pomoćnika u nastavi, besplatnog školskog obroka i program Zaželi. Aktivni smo i dalje u INTERREG-programu u partnerstvu sa različitim institucijama i sa drugim zemljama EU u provedbi smo projekta naziva FORTITUDE 7,5 mil. kuna ukupne vrijednosti, u kojima umrežavanjem činimo Grad Karlovac prepoznatljivim u stvaranju nove inovativne turističke ponude na Starom gradu Dubovcu; neke od aktivnosti su zajednička godišnja manifestacija – Noć utvrda, uređenje i opremanje centra za posjetitelje na Dubovcu, tematska ruta za posjetitelje, nabava mobilne tribine i multimedijalne opreme. U partnerstvu sa JU Regionalnom razvojnom agencijom KŽ europskim sredstvima izgradili smo šetnicu na Korani a sredstvima Ministarstva turizma opremilo smo šetnicu kompletima multimedijskih naočala, čime ćemo povećati atraktivnost same lokacije.
Da zaključimo, iz područja energetike i zaštite okoliša Grad Karlovac je sudjelovao u 16 različitih EU projekata u kojima ističemo 10 projekata energetske obnove javnih zgrada kao i prekogranične međunarodne INTERREG projekte ukupne vrijednosti 101,74 milijuna kuna. Iz područja odgoja i obrazovanja je provedeno i još se uvijek provodi 9 projekata ukupne vrijednosti 27,86 milijuna kuna. Iz sektora gospodarstva ističemo najveći EU-projekt izgradnje poslovne zone Gornje Mekušje a provedena su ukupno 4 projekta vrijednosti 13,9 milijuna kuna. U području socijalne skrbi provodi se 5 projekta ukupne vrijednosti 27,1 milijun kuna od kojih je najvažniji projekt sa udrugom Korak u kojem je grad osigurao nekretninu koja će se obnoviti i urediti EU-sredstvima a služit će kao sklonište ženama koje traže zaštitu od obiteljskog nasilja i potporu u daljnjem životu i osamostaljenju. U području prometa 2 EU-projekta ukupne vrijednosti 10,11 milijuna kuna vezano na prometnicu do Babine gore i studiju za 3. trasu na relaciji Zagreb-Karlovac. U području turizma su dva velika i važna projekta Susret s rijekom i Fortitude ukupne vrijednosti 21,35 milijuna kuna.
Projekt komunalne infrastrukture su WIFI lokacije na novoj šetnici na Korani, na šetalištu Dr. Franje Tuđmana, te na trgu Zrinskog i Jelačićevom trgu u Karlovcu vrijednosti 112.500 kuna. U području kulture su dva projekta ukupne vrijednosti 15,86 milijuna kuna.
U području zbrinjavanja otpada 2 EU projekta 2,77 milijuna kuna izgradnje Reciklažnog dvorišta i Pametno odloži#bolji Karlovac složi u cilju osvještavanja i edukacije stanovništva Karlovca u selekciji i odlaganju otpada u gradu. Jačanje participacije mladih u društvu provelo se kroz 6 EU-projekata u suradnji sa različitim institucijama i udrugama ukupne vrijednosti projekata od gotovo 600.000 kuna. U provedbi su i 4 projekta iz ITU mehanizma ukupne vrijednosti gotovo 170 milijuna kuna.
Treba istaknuti pametno parkiralište koje ćemo ostvariti u okviru projekta opremanja centra Tesla kod SŠD Mladost u partnerstvu sa Karlovačkom županijom, izmjenu vrelovoda u gradu, a najponosniji smo na obnovu nekadašnjeg kina Edison kao i opremanje i osmišljavanje sadržaja u smjeru, konferencijskog, festivalskog i obrazovnog turizma. Važno je istaknuti i tehničku pomoć za rad ITU-službe Većeg urbanog područja Karlovac kojim se financiraju iz ITU-mehanizma plaće djelatnika, stručna usavršavanja, nabava uredske i računalne opreme, angažiranje vanjskih stručnjaka kao i promidžba i vidljivost. Na nacionalnoj razini 4 velika EU-projekta se provode na području grada vrijednosti su više od 5,6 milijardi kuna. Sveukupno od 2017.-2021. Grad Karlovac je proveo i još uvijek provodi 53 EU-projekta ukupne vrijednosti 397,6 milijuna kuna i sudjeluje u velika 4 razvojna EU-projekta sa nacionalne razine u vrijednosti oko 5,6 milijardi kuna.
Premda je krizno stanje uslijed svjetske pandemije izazvane koronavirusom, željeli bi istaknuti kako Grad Karlovac i dalje priprema velike razvojne projekte za buduće financijsko razdoblje oslanjajući se na 5 ciljeva europske politike: zelena, pametna, socijalna, bolje povezana Europa bliža građanima. Na taj način želimo potvrditi priznanje od 2019. godine i popeti se na ljestvici gradova: podsjećamo na plaketu Grada Karlovca u izboru najboljih gradova u povlačenju EU-sredstava u RH u kojem smo bili finalisti u izboru gradova! Grad Karlovac povukao je 768 kuna po stanovniku, a sa 4.26 posto od ukupnog iznosa svih povučenih sredstava gradova se plasirao među pet najboljih, ali i priznanje u članku gradonacelnik.hr - portala od ove godine u kojemu se Grad Karlovac svrstava trenutno među 10 najboljih gradova u Republici Hrvatskoj u povlačenju sredstava iz EU fondova uspoređujući podatke iz 2019. godine, što će nakon potpisivanja novih ITU-projekata u travnju ove godine u novim analizama pokazati kako je Grad Karlovac zapravo pri samom vrhu po korištenju EU fondova u Republici Hrvatskoj.
Stoga i dalje marljivo radimo u suradnji sa svim upravnim odjelima u Gradu Karlovcu, ali i različitim institucijama lokalne, regionalne i nacionalne razine, a sve kako bi opravdali želju naših karlovčana i karlovčanki da mijenjamo i poboljšavamo lice Karlovca, ali i opravdamo svoje članstvo u Europskoj uniji, te tako još jednom pokažemo da smo oduvijek povijesno, kulturološki i gospodarski bili i ostali dio Europe, kojoj je Republika Hrvatska i Grad Karlovac svojim projektima i znanjem potvrdio da moto EU živi: „Ujedinjeni u različitosti!“.
Pridružite nam se u obilježavanju Europskog tjedna i Dana Europe slušajući radio-emisije, prateći našu web-stranicu i društvene mreže kao i brojne on-line događaje i koncerte na službenim stranicama Europske komisije, Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj te Europe Direct Karlovca posebno nam se pridružite u subotu 8. 5. kod Glazbenog paviljona od 11-12 sati!
Želimo Vam i kratkim filmom pokazati kako su nastali i ostvareni  EU-projekti u gradu i uz Vašu pomoć i podršku VIDEO
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana