Pretražite novosti:

URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ za uređenje i izgradnju središnjeg dijela GLAVNE GRADSKE OSI U KARLOVCU

25.10.2023.
URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ za uređenje i izgradnju središnjeg dijela GLAVNE GRADSKE OSI U KARLOVCU
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Cilj natječaja je iznalaženje kvalitetnih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati  lokaciju u središtu grada Karlovca u odnosu na širi urbani kontekst.
Nagrađeni radovi za užu zonu obuhvata koristit će se kao stručne urbanističko-arhitektonske podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja "Nazorova", za projektiranje stambeno-poslovne zgrade i garaža, te uređenje javnih površina i sadržaja.

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 25.10.2023. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 20.11.2023. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecajnazorovakarlovac@gmail.com.
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 1.12.2023. godine.
 
Rok predaje natječajnih radova je 20.2.2024. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave (radovi se mogu predavati radnim danom 10:00-12:00h, te 19.2.2024. i 20.2.2024. 09:00-16:00h). Adresa za slanje i predaju natječajnih radova: Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb  s naznakom „URBANISTIČKO–ARHITEKTONSKI NATJEČAJ ZA UREĐENJE I IZGRADNJU SREDIŠNJEG DIJELA GLAVNE GRADSKE OSI u Karlovcu - NE OTVARAJ – natječajni rad“.