Pretražite novosti:

Nacrt Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu

02.11.2022.
Nacrt  Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu
Javna rasprava otvorena je od 02. do 10. studenog 2022. godine.
Najkasnije do 10. studenog 2022. do 15,00 sati  u pisarnici Grada trebaju biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na UO za proračun i financije.
Zaprimanja prijedloga e-mailom na adresu proracun@karlovac.hr također je moguće do 10. studenog 2022. do 15,00 sati.
U tijeku javne rasprave očekujemo da će od 05. studenog 2022. javnosti biti na raspolaganju i posebna aplikacija mojProračun na web stranici Grada Karlovca u kojoj će biti omogućena dostava prijedloga i primjedbi na proračun digitalnim putem. Aplikacija je interaktivna i dat  će  mogućnost  da zainteresirana javnost „propita i predloži“ proračun Grada Karlovca.
Rok za dostavu prijedloga putem ove aplikacije je jednak tj. do 10. studenog 2022. do 15,00 sati.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana