Pretražite novosti:

Na javnom savjetovanju Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Karlovca

17.03.2023.
Na javnom savjetovanju Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Karlovca
Tom Odlukom uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i Dječji vrtić Karlovac, kojima je osnivač Grad Karlovac, a temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Završetak savjetovanja je 17. travnja 2023.

Detaljnije