Pretražite novosti:

​Kućanstvima i obrtima olakšana proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije

11.04.2018.
​Kućanstvima i obrtima olakšana proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije
Procedura dobivanja energetske suglasnosti dosad je predstavljala prepreku za manje potencijalne proizvođače električne energije, dakle za one na razini obrta, turističkih usluga ili kućanstava. No od ovog mjeseca ta procedura umnogome je pojednostavnjena te je i jeftinija za korisnike. Vlada Republike Hrvatske je na  76. sjednici donijela Uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu kojom se od 1. travnja 2018. uređuju postupci izdavanja energetskih suglasnosti, kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na energetsku mrežu te ugovorni odnosi korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja.
Uredbom se razgraničavaju priključci na jednostavne i složene. Kod jednostavnog priključka postupak je pojednostavljen na način da kada kupac zatraži priključak od operatora distribucijskog sustava dobiva elektroenergetsku suglasnost i ponudu o priključenju na elektroenergetsku mrežu, koja je ujedno i ugovor, tako da nije potrebno posebno ugovaranje. Nadalje, jasno je definirano da za promjene na građevini koje se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta, investitor uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, dostavlja dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacije. Procjenjuje se da broj jednostavnih priključaka iznosi oko 80 % od ukupnog broja priključaka u Republici Hrvatskoj. Kod složenog priključka, pored izgradnje priključka potrebno je stvoriti i tehničke uvjete u mreži. Ovom Uredbom su definirani rokovi za sve aktivnosti postupka priključenja, a u cilju transparentnosti i jasnoće postupka. Ujedno je investitoru omogućeno, prema uvjetima operatora sustava, da za dio poslova na priključenju može angažirati treću stranu, kako bi radovi na priključku bili brži, a troškovi niži. Uredbom je definiran i poseban postupak za kućanstva koja žele ostvariti vlastitu proizvodnju električne energije u postojećoj električnoj instalaciji, unutar svoje postojeće priključne snage, čime se želi potaknuti kućanstva u Republici Hrvatskoj na vlastitu proizvodnju.
Kako procjenjuju stručnjaci za obnovljive izvore energije, ove bi promjene trebale donijeti veći interes za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe, posebno među manjim proizvođačima poput pružatelja turističkih usluga ili obrtnika koji proizvedenu energiju mogu utrošiti za poslovne i osobne namjene.
Uredba je dostupna na sjedećem linku:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_180.html