Pretražite novosti:

Karlovac - grad za mlade

05.02.2019.
Karlovac - grad za mlade
Grad Karlovac osigurao je 57 tisuća kuna iz Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za projekt Karlovac - grad za mlade. Partner u provedbi je udruga CARPE DIEM, a cilj je poboljšati uvjete života mladih na području grada Karlovca kroz dijalog donositelja odluka i mladih koji će doprinijeti izradi trećeg Gradskog  programa za mlade. Grad Karlovac do sada je izradio i proveo dva Gradska programa za mlade. (2009.-2012.; 2015.-2018.). 
Izradom trećeg Gradskog Programa za mlade, definirat će se ciljevi, mjere i zadaci koji će se provoditi u suradnji s različitim udrugama mladih, Savjetom mladih grada Karlovca, Savjetom mladih Karlovačke županije, školama i sl. Utvrdit će se njihov društveni potencijal te pružiti podrška u sazrijevanju i integraciji kako bi aktivno doprinosili pozitivnim društvenim promjenama, odnosno da njihova mišljenja i preporuke nađu svoje mjesto u politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj. 
Naime, javne politike prilično su apstraktan pojam za mlade ljude jer poprimaju konotacije političkog djelovanja što mladi izbjegavaju. Zato je proces uključivanja mladih u procese donošenja i praćenja politika važno iskustvo za mlade; unaprijedit će svoje kompetencije, naučiti artikulirati svoje potrebe te samim time postati aktivniji građani. Projekt traje do kraja 2019. godine.