Pretražite novosti:

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

21.07.2020.
Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. Više informacija na LINKU: 
PREDMET JAVNOG POZIVA: dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije s:
·kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva
·dizalicom topline
·sunčanim toplinskim pretvaračima
·fotonaponskim pretvaračima (modulima)
KORISNICI SREDSTAVA: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici uz zadovoljavanje određenih uvjeta propisanih u Pozivu.
SREDSTVA FONDA: Raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna, dok je maksimalan iznos po prijavi do 500.000,00 kuna.
OPRAVDANI TROŠKOVI:
·Izrada glavnog projekta
·Nabava i ugradnja jednog ili više novih sustava
·Stručni nadzor radova 
DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA POZIV: Rok za prijavu započinje od 21. rujna 2020. godine u 9.00 sati  i podnosi se na www.fzoeu.hr u „e-prijava“, i traje do trenutka obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava, ili obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi. 
Za dodatna pitanja ili informacije o pozivu možete se javiti u Javnu ustanovu Regionalnu razvojnu agenciju Karlovačke županije na broj telefona 047/612-800.