Pretražite novosti:

Javni poziv proizvođačima suvenira

12.03.2020.
Javni poziv proizvođačima suvenira
Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac. Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:
Tradicionalni suveniri - ručno izrađeni suveniri  inspirirani predmetima muzejskih postava ili samim lokacijama Gradskog muzeja Karlovac, Starog grada Dubovca i Muzeja Domovinskog rata Karlovac na Turnju ili suveniri koji sadržavaju prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala. Dalje, mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn. 
Suvremeni i uporabni suveniri – marame, kišobrani, olovke, majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, nakit, šalice, multimedija i sl. 
Umjetnički suveniri - slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika. 
Sudionici projekta:
Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti).
Uvjeti prijave:
Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati su obavezni dostaviti uzorak suvenira s deklaracijom, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3. Umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.
Način prijave:
Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 15. travnja 2020. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac s naznakom "Prijava za izbor suvenira".
Slanje prijave nije garancija za daljnju prodaju suvenira u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac. Svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.
Kriteriji odabira:
Odabir suvenira vršit će Povjerenstvo Gradskog muzeja Karlovac. Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:
Kvaliteta
Prepoznatljivost i estetska izvedba
Izvornost i tradicionalno naslijeđe
Originalnost
Ekološka prihvatljivost 
Prijavnicu možete preuzeti ovdje.