Pretražite novosti:

JAVNI POZIV: Prijavite građevine koje sadrže azbest

16.04.2018.
JAVNI POZIV: Prijavite građevine koje sadrže azbest
Grad Karlovac poziva sve vlasnike / korisnike građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal (kuće, pomoćni objekti, poljoprivredni i gospospodarski objekti i sl.) da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao i podatke o procjeni količine, vrste i stanju materijala za koje je izvjesno da će postati azbestni otpad. Grad Karlovac podatke o građevinama koje sadrže azbest prikuplja temeljem članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16) te ih je obvezan dostaviti  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema navedenom Pravilniku, vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, dužni su odazvati se pozivu i dostaviti zatražene podatke, a sve s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest. Rok za prijavu je 1. srpnja 2018. godine dostavom prijavnog obrasca  - „Prijava građevina u kojima se nalazi azbest na području grada Karlovca“.
Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:
  • osobno u pisarnicu Grada Karlovca, I. Banjavčića 9, Karlovac
  • poštom na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, I. Banjavčića 9
  • elektroničkim putem na e-mail azbest@karlovac.hr
Pozivamo Vas stoga da se dostavom podataka o građevini koja sadrži azbest, a kojoj ste vlasnik / korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom jer pravilnim i savjesnim gospodarenjem otpadom doprinosimo očuvanju okoliša i našeg zdravlja. Za dodatne informacije i upite možete se obratiti na azbest@karlovac.hr  ili na broj telefona: 628-166.  Odgovor na pitanje što je azbest potražite na mrežnim stranicama http://www.fzoeu.hr/