Pretražite novosti:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III.izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca

02.08.2019.
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III.izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca
Javna rasprava trajala je 15 dana, od 26. lipnja do 10. srpnja 2019.godine. Javni uvid u prijedlog III. ID GUP-a grada Karlovca bio je omogućen tijekom trajanja javne rasprave svakim radnim danom od 9 – 15 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, 3. kat i na ovim mrežnim stranicama. Javno izlaganje održano je 3. srpnja 2019. godine s početkom u 18:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva 9. Za vrijeme trajanja javne rasprave zaprimane su pismene primjedbe unesene u knjigu primjedbi i prijedloga koja se je nalazila na mjestu javnog uvida i izlaganja te primjedbe, mišljenja i prijedlozi dostavljeni nositelju izrade plana – Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca zaključno do 10.  7. 2019.godine. Tijekom javne rasprave prijedlog III. ID GUP-a grada Karlovca izložen na javnom uvidu sadržavao je tekstualni i grafički dio, obrazloženje i sažetak za javnost. U tijeku javne rasprave održano je javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade plana, a obrazloženje prijedloga III. ID GUP-a grada Karlovca iznijela je Vlatka Borota, dipl.ing.arh. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a sudionici su mogli davati primjedbe i sugestije koje su unijete u zapisnik. Zapisnik s javnog izlaganja s popisom prisutnih sastavni je dio Izvješća.