Pretražite novosti:

Izmjene u javnom pozivu za obnovu objekata spomeničke baštine

17.03.2020.
Izmjene u javnom pozivu za obnovu objekata spomeničke baštine
Grad Karlovac objavio je Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2020. godini. Zahtjev za dodjelu sredstava spomeničke rente mogu podnijeti vlasnici objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru grada Karlovca unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline, sukladno Rješenju Ministarstva kulture, KLASA:UP-I-612-08/06-06/470, URBROJ:532-04-01-1/4-06-6 od 23.10.2009. Prvenstvo za dodjelom sredstava imaju vlasnici objekata čiji objekti imaju svojstvo pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, objekti koji se nalaze u Zoni „A“ (potpuna zaštita povijesnih struktura) te objekti unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline koji su izgrađeni prije 1941. godine. Radovi za koje će se dodijeliti sredstva Proračuna Grada Karlovca su obnova pročelja, vanjske stolarije, krovišta i limarije te radovi na osiguranju stabilnosti objekta. Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2020. godini donijelo je IZMJENU JAVNOG POZIVA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA OČUVANJE I OBNOVU OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE U 2020. GODINI. Zahtjevi moraju prispjeti na adresu Grada Karlovca zaključno do 30. 4. 2020. do 8,00 sati bez obzira na način dostave. Dodatne obavijesti o ovom Pozivu mogu se dobiti u Gradu Karlovcu, Ivana Banjavčićeva 9, Upravni odjel za društvene djelatnosti, tel. 047/628-128, 047/628-109, e-mail: kristina.benko@karlovac.hr.