Pretražite novosti:

Gradu uručena odluka o odabiru Urbanog područja Karlovac za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. – Osigurana 33 milijuna eura

16.05.2023.
Gradu uručena odluka o odabiru Urbanog područja Karlovac za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. – Osigurana 33 milijuna eura
Veće urbano područje Karlovac, koje čine Karlovac i još šest gradova i općina, iz ITU mehanizma u razdoblju do 2027. imat će na raspolaganju 33 milijuna eura. Odluku za urbano područje Karlovac gradonačelnik Damir Mandić preuzeo je danas u Zagrebu, na konferenciji “ITU urbana agenda za RH do 2030.” u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Konferencije je okupila predstavnike ITU gradova i ostalih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te stručnjake i znanstvenike iz područja urbanoga razvoja, a na njoj je ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić gradovima središtima urbanih područja svečano uručio 22 odluke o odabiru urbanih područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Radi se o financijskom mehanizmu posebno osmišljenom za gradove koji pomoću njega provode integrirana ulaganja koja su u svojim strategijama razvoja urbanih područja definirali kao investicije od strateškog značaja za cijelo urbano područje.

Za Veće urbano područje Karlovac osigurana je indikativna alokacija u vrijednosti 33 milijuna eura, a obuhvat urbanog područja s Karlovcem kao središtem čine gradovi Duga Resa, Ozalj i Slunj te općine Krnjak, Cetingrad i Rakovica.

Grad Karlovac je ispunio uvjete prihvatljivosti za ITU mehanizam i uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja. Izrađena je Strategija razvoja Većeg urbanog područja Karlovac za razdoblje 2021.-2027. koju su usvojila Koordinacijsko i Partnersko vijeće za urbano područje, a trenutno je u postupku javnog savjetovanja koje traje do 22. svibnja ove godine.

Također, Grad je u proteklih godinu i pol radio na prikupljanju i pripremi niza projekata koji se predviđaju za financiranje kroz ovaj mehanizam, među kojima valja istaknuti rekonstrukciju Trga bana Josipa Jelačića s izgradnjom obilaznice Zvijezde kao obnovu stare gradske jezgre, rekonstrukciju, opremanje i prenamjenu zgrade Bosanskog magazina u Zvijezdi kao brownfield područja, te Park Grabrik kao obnovu zelene infrastrukture u gradu. Među ostalim projektima Grada Karlovca su i izgradnja i uređenje biciklističkih površina, izgradnja bazena, te obnova Starog grada Dubovca.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana