Pretražite novosti:

Gradski muzej raspisao natječaj za novi logo

22.05.2020.
Gradski muzej raspisao natječaj za novi logo
JAVNI NATJEČAJ
za izradu logotipa Muzeja grada Karlovca
Raspisivač Javnog natječaja je Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac.
PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja je izrada logotipa Muzeja grada Karlovca (naziv buduće ustanove za koju se natječaj raspisuje je: Muzeji grada Karlovca) sa svrhom dobivanja jedinstvenog i kvalitetnog logotipa kao temelja za sustavnu prezentaciju i komunikaciju djelovanja.
OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Na Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, članovi Upravnog vijeća Raspisivača, niti njihovi bliski srodnici. Svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno dva (2) rješenja logotipa Muzeja grada Karlovca. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na mrežnim stranicama Raspisivača. Sva eventualna pitanja za vrijeme trajanja natječaja mogu postaviti putem elektroničke pošte josipa.vukelic@gmk.hr s nazivom Natječaj – logotip. Rok za prijem natječajnih radova je od 21. 5. 2020. do 21. 6. 2020. u 12 sati. Radovi koji stignu nakon navedenog roka ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja neće se uzeti u obzir. Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka u zatvorenoj omotnici adresu Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac s naznakom „Natječaj – logotip“. Na omotnici ne smiju biti navedeni podaci pošiljatelja.
Svim natječajnim radovima i pripadajućim omotnicama s prijavnicama bit će dodijeljene šifre pod kojima će se natječajni radovi voditi prilikom ocjenjivanja. Pristigle natječajne radove pregledat će Stručno povjerenstvo i odlučiti većinom glasova o najboljem rješenju. Članovi povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima.
Završetak rada Stručnog povjerenstva te objava rezultata Natječaja bit će u roku od mjesec dana nakon završetka natječaja. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Raspisivača.
Odabranom natječajnom radu dodjeljuje se novčana nagrada u neto iznosu 10.000,00 kuna. Sva porezna davanja i doprinose snosi Raspisivač. Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja niti jednog od prijavljenih natječajnih radova. Na odluku o odabiru logotipa natjecatelji nemaju pravo prigovora.

SMJERNICE ZA IZRADU LOGOTIPA Muzeja grada Karlovca
Prijedlog logotipa:
 • treba biti originalan rad natjecatelja/ice
 • svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili pripadnost
 • mora biti kreativan, jedinstven i jednostavan i pratiti suvremene trendove u dizajnu
 • u izradi prijedloga se mogu koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja
 • mora biti prilagođen primjeni i izvedbi u razne svrhe 
 • mora prezentirati originalni identitet Muzeja grada Karlovca 
SADRŽAJ I OPREMA NATJEČAJNOG RADA
Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja logotipa u vektorskom programu u fizičkom (printanom) i digitalnom obliku koja treba sadržavati:
 • tekstualno obrazloženje grafičke ideje za logotip
 • prikaz sustava boja i tipografskih pisama
 • prikaz karakterističnih odnosa osnovnih elemenata logotipa/loga
 • prikaz primjene logotipa u najmanje 3 svrhe (plakat B1, publikacija, naslovnica Facebook stranice (cover photo), memorandum itd.)Natječajni rad sastoji se od:
 • printane prezentacije natječajnog rada položenog A4 formata
 • digitalne prezentacije natječajnog rada sadržajem identične printanom radu, u datoteci PDF formata ne većoj od 5 MB, snimljene na USB ili CD medijuPrezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora.
 • Svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD /USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Stručnim povjerenstvom.
Natjecatelji uz rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu. Prijavnica se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, predaje uz rad, u zasebnoj, zatvorenoj i neoznačenoj omotnici. U slučaju da natjecatelji šalju više od jednog natječajnog rada, svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima Natječaja i poslati odvojeno. Svojim potpisom na Prijavnici natjecatelji potvrđuju:
 • da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja,
 • autorstvo Natječajnog rada
 • da su suglasni sklopiti ugovor s Raspisivačem kojim će regulirati autorska i ostala prava vezano uz neograničenu primjenu izabranog logotipa             
 • da su pročitali Opće uvjete Natječaja i da su s njima suglasni 
ZAVRŠNE ODREDBE
Povjerenstvo zadržava pravo ne prihvatiti nijedan od natječajnih radova i bez posebnog obrazloženja poništiti Javni natječaj. Raspisivač nije dužan nadoknaditi nikakve troškove natjecateljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja. Javni natječaj i prijavnica se nalaze OVDJE.