Pretražite novosti:

Gradonačelnik sa suradnicima obišao Poslovnu zonu Gornje Mekušje

23.04.2020.
Gradonačelnik sa suradnicima obišao Poslovnu zonu Gornje Mekušje
Gradonačelnik Damir Mandić sa suradnicima obišao je radove u poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje. Do sada su izvedeni radovi na izgradnji prometnica sa zelenom i komunalnom infrastrukturom koja obuhvaća vodoopskrbni cjevovod, sanitarnu kanalizaciju, oborinsku kanalizaciju, kabelsku kanalizaciju; s javnom i parkovnom rasvjetom, DTK mrežom, čiji investitor je Grad Karlovac. Izvedeni su i radovi na izgradnji plinske mreže unutar zone čiji investitor je bila Montcogim plinara te trafostanica koju je izgradio HEP, Elektra Karlovac. Preostalo je još asfaltiranje prekopa za spoj na vodoopskrbni cjevovod i kanalizaciju u Mekušanskoj cesti, što će biti izvršeno u roku 3 do 4 dana. Svi ostali radovi u projektu izgradnje prometnica s komunalnom infrastrukturom u poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje su izvedeni. U tijeku je i priprema dokumentacije za zahtjev za uporabnu dozvolu. Za poslovnu zonu ishodovana je sva potrebna prostorno planska dokumentacija što budućim investitorima omogućuje provedbu postupka kupnje i realizaciju investicije u najkraćem mogućem roku. Grad Karlovac donio je Odluku o uvjetima prodaje zemljišta s ciljem poticanja zapošljavanja prvenstveno nezaposlenih osoba s prebivalištem na području Grada Karlovca  te poduzetnik tog uvjeta ostvaruje najviše povlastica. Također, odlukom je predviđeno ispunjavanje određenih uvjeta u pogledu izgradnje i stavljanja objekata u funkciju u zadanim rokovima, u svrhu razvoja gospodarstva i poduzetničkih aktivnosti privođenjem predmetne zone namjeni, a sve u skladu s preuzetim obvezama u pogledu ugovorenih pokazatelja uspješnosti iz  prethodno navedenog Ugovora. Elaboratom procjene tržišne vrijednosti nekretnine zemljište je procijenjeno na 17,00 eur/m² (126,80 kn/m²), odnosno ovisno o veličini parcela, početna cijena za najmanju parcelu površine 2 856 m² iznosi 362.132,55 kn, a najveće parcele površine 23 332 m² iznosi  2.958.430,22 kn. Ukupna početna cijena svih građevinskih parcela iznosi 10.310.000,00 kn. U ožujku ove godine raspisan je  natječaj za prodaju zemljišta, a rok za predaju ponuda produžen je, obzirom na novonastalu situaciju do 15. svibnja 2020. Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu“ je jedan od strateških razvojnih projekata Grada Karlovca, sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 te se provodi u razdoblju od 01. srpnja 2019. do 01. srpnja 2020. Ukupna vrijednost projekta je 10.2 mil. kn, sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85% odnosno 8,5 mil. kn, a Grad Karlovac financira 15% ukupne vrijednosti projekta. Ciljevi Projekta usmjereni su prema aktivaciji raspoložive površine zone Gornje Mekušje namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar Poduzetničke zone, opremljenoj i izgrađenoj infrastrukturi zone te njezinu naseljavanju poduzećima koja će u njoj poslovati. Konačan cilj je stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva, povećanje investicija te zaposlenosti u gradu Karlovcu. Sukladno Detaljnom planu uređenja formirano je 10 građevinskih parcela različitih veličina za prodaju, uz mogućnost spajanja određenih parcela. Tri najveće parcele moguće je i spojiti tako da se može dobiti jedna parcela površine 46.154 m². Ukupna površina svih parcela za prodaju iznosi 81.311 m².  Površine navedenih parcela imaju gospodarsku namjenu – proizvodnja i poslovnu namjenu. Površine gospodarske namjene - proizvodne namijenjene su izgradnji građevina industrijske i zanatske proizvodnje, poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti, s pomoćnim građevinama te ugostiteljsko turističkih građevina (bez smještajnih kapaciteta). Površine poslovne namjene namijenjene su izgradnji poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti te ugostiteljsko-turističkih građevina (bez smještajnih kapaciteta).