Pretražite novosti:

Gradonačelnik Damir Mandić na prijemu za svećenstvo: Svi smo pozvani ljudima biti blizu i rješavati probleme

19.12.2022.
Gradonačelnik Damir Mandić na prijemu za svećenstvo: Svi smo pozvani ljudima biti blizu i rješavati probleme
- Čini mi se da u našem društvenom području nedostaje stanovita iskrenost sa svim našim tegobama i svim uspjesima, gdje treba prepoznati granicu. Nekada se čini da se medijski pokušava napraviti dojam kako je sve uspješno, sjajno... da ne bismo potonuli u nečemu što nije dobro. Treba čuvati tu iskrenost, biti zahvalan za ono što se uspjeva, ali jednako tako i napomenuti u čemu se to ne uspijeva, što možda i nije u našoj moći, gdje se vidimo koliko smo slabi i nedostatni.  Ne zabravimo da Bog upravo tu gdje smo nedostatni, ulazi svojom milošću da bi ono što se čini nemogućim postalo mogućim. Zato je lijep primjer svih onih koji se žrtvuju, koji žele biti blizu drugima, osobito ljudima u samoći, osamljenosti i trpljenju. Želim da osjetite tu neopisivost, i u nama i našem pokušaju da budemo na tragu služenja, bez obzira na naša ograničenja. Hvala vam na potpori za ono što svećenici i službenici crkve ovdje nastoje ostvariti, ne gledajući na neku sebičnost, nego upravo na tragu onoga što treba ostati neopisivim, izjavio je mons. Ivana Šaško, pomoćni biskup zagrebački, na tradicionalnom prijemu karlovačkog gradonačelnika za crkvene velikodostojnike i predstavnike vjerskih zajednica koje djeluju u Karlovcu.
Gradonačelnik Damir Mandić zahvalio je svima na suradnji u 2022. i rekao da vjeruje kako će i u 2023. nastaviti istim tempom.
- Naši poslovi su na neki način slični: svi tamo gdje jesmo, pozvani smo biti na rasplaganju svih koji nas trebaju. Možemo i jedni drugima biti potpora jer živimo u vremenu koje je na neki način prebrzo i često nam se dogodi da nas bitni ljudski problemi mimođu i ne primjetimo ih.
Smatram da smo svi zajedno pozvani, s jedne strane, ljudima biti blizu, ali s druge, rješavati probleme i time, na neki način, ljudima donositi nadu i vjeru da uvijek može biti bolje, poručio je gradonačelnik Mandić i pozvao svećenike da budu „oni koji će nas, na neki način,uputiti na što uložiti više truda“.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana