Pretražite novosti:

Grad ustrajan na izgradnji vodno komunalne infrastrukture

02.08.2018.
Grad ustrajan na izgradnji vodno komunalne infrastrukture
Oteretni kanali, kojima se dio vodnoga vala, odnosno velike količine vode odvode i regulira njihov protok od neprocjenjivog su značaja za pojedine dijelove grada Karlovca. 
Upravo radovi na izgradnji četiri takva oteretna kanala počeli su ovih dana, a  jutros je radove na oteretnom kanalu Triglavska obišao zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak sa suradnicima. Započeli su radovi na na oteretnim kanalima "Jamadol", "Bašćinska" i "Mala Švarča" a rok  za njihov završetak je 90 dana.
Oteretni kanal „Jamadol“
Vrijednost investicije: radovi 251.890,50 kn / nadzor 4.750,00 kn
Oborinska odvodnja naselja Jamadol djelomično je riješena otvorenim cestovnim jarcima od križanja Jamadolske i Bohinjske ul. do križanja Skadarske i Bohinjske ul. pri čemu su otvoreni jarci djelomično zacjevljeni i postoji određeni broj cestovnih propusta na prilazima do pojedinih stambenih objekata koji ne zadovoljavaju tehničke uvjete odvodnje. Ostale ulice nemaju odvodnju. Izgradnjom novog oborinskog odvodnog sustava na području naselja Luščić - Jamadol omogućiti će se sigurna i pouzdana odvodnja oborinske vode slivnog područja. Trase novih kanala naselja Jamadol čine logičnu cjelinu, a uvjetovane su spojem na postojeći kanal u Luščiću kao jedini mogući recipijent. Spoj navedenih novih kanala naselja Jamadol izvest će se putem spojnog transportnog kolektora koji je predmet ovog projekta.
Oteretni kanal „Triglavska“
Vrijednost investicije: radovi 795.084,00 kn / nadzor 15.875,00 kn
Projektirani spojni transportni kolektor Triglavska pokriva cijelokupno slivno područje Triglavske ulice te manji dio Bašćinske ceste. Ukupna duljina projektiranog spojnog transportnog kolektora iznosi cca L=216,71 m. Projektirani spojni transportni kolektor na svom zapadnom kraju spojit će se na projektirani cjevovod odvodnje ogranka Triglavske ceste do spoja na postojeću kanalizaciju u revizijskom oknu odakle se dalje vode odvode prema postojećem objektu CS Švarča.
Oteretni kanal „Bašćinska“
Vrijednost investicije: radovi  1.094.798,25 kn / nadzor 21.250,00 kn
Okosnicu sustava odvodnje gravitirajućeg slivnog područja naselja Švarča, (odnosno dijela Bašćinske ceste) predstavlja otvoreni kanal Mostanje na koju se priključuje oteretni kanal “Bašćinska”. Projektirani oteretni kanal „Bašćinska“ počinje na križanju Bašćinske ulice i ulice Mostanje u revizijskom oknu. Trasa je položena duž postojećeg prilaznog puta u smjeru istoka u ukupnoj dužini od 216,00m i završava spojem na otvoreni kanal Mostanje.
Oteretni kanal „Mala Švarča“
Vrijednost investicije: radovi 702.205,39 kn / nadzor 10.750,00 kn
Gravitacijska transportna oborinska kanalizacija je predviđena da otpadnu oborinsku vodu sa kolnika ceste, nogostupa i terena koji gravitira postojećim cestovnim jarcima odvodi u rijeku Mrežnicu.