Pretražite novosti:

Grad uputio zahtjev resornom ministarstvu da razriješi problem ugostiteljskih terasa

08.08.2018.
Grad uputio zahtjev resornom ministarstvu da razriješi problem ugostiteljskih terasa
Gradonačelnik Damir Mandić imenovao je radnu skupinu čiji zadatak je bila analiza stanja i izrada prijedloga aktivnosti za rješavanje problema terasa ugostiteljskih objekata. U radnu skupinu imenovani su predstavnici gradske uprave, Ceha ugostitelja i nezavisna pravna stručnjakinja. Održali su više sastanaka i kontaktirali sve institucije iz područja provedbe Zakona o građenju, Zakona o prostornom uređenju, uključujući građevinsku inspekciju. Temeljem toga, radna skupina izradila je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, koji je danas upućen ministru Predragu Štromaru u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Tim prijedlogom Grad Karlovac traži da resorno ministarstvo precizno i jasno navede što predstavlja pojam tende u zakonskom smislu, jer je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - Područna jedinica Karlovac izdala rješenje za uklanjanje svih "tendi" s konstrukcijama koje se nalaze na javnim površinama Grada Karlovca uz obrazloženje da predstavljanju građevine i da za njih nisu ishođene građevinske dozvole.
Uz ministra Štromara, prijedlog je upućen i Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj jer postojećim Pravilnikom nije jasno definirano postavljanje terasa na javnim površinama u vlasništvu gradova, odnosno postavljanje tendi s konstrukcijama. Želimo da se Udruga gradova uključi, sukladno svojim ovlastima, u rješavanje ovog problema s kojim su suočene sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Uz izradu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Grad Karlovac je izradio prijedlog Odluke o uređenju prostora za usluživanje na otvorenom sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a nakon što stupi na snagu primjenjivat će se i na postavljanje terasa na javnim površinama i neizgrađenom građevinskom zemljištu koje je u vlasništvu ili dano na upravljanje Gradu Karlovcu. Očekujemo da će nadležno ministarstvo uvažiti prijedlog Grada Karlovca i da će ovaj problem što hitnije riješiti.