Pretražite novosti:

Grad Karlovac ulaže u odgojno-obrazovne institucije

11.04.2018.
Grad Karlovac ulaže u odgojno-obrazovne institucije
Grad Karlovac će preraspodijeliti iznos koji je bio najmjenjen za nabavku udžbenika za ulaganja u odgojno-obrazovne institucije i to 1 300 000 kuna za obrazovanje i vrtiće. Učenicima čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grad Karlovac osigurat će besplatne udžbenike dok će ostalim učenicima biti osigurane besplatne radne bilježnice, likovne mape i pribor za tehničku kulturu, za što je namjenjeno 1 700 000 kuna. U planu Ministarstva znanosti i obrazovanja je izrada novog Zakona o udžbenicima koji bi trebao stupiti na snagu u školskoj godini 2019./2020. shodno tome džbenici kupljeni ove godine vrijedili bi samo jednu školsku godinu, a iduće bi već trebalo kupovati nove. Apeliramo na sve ravnatelje osnovnih škola da organiziraju razmjenu rabljenih udžbenika u cilju financijskog rasterećenja roditelja. Podsjetimo kako je u 2017. godini realizirano niz projekata u školama kojima je Grad osnivač, a za istaknuti su projekti energetske obnove OŠ Skakavac, OŠ Dubovac i OŠ Švarča, koji su realizirani zajedničkim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te proračunskim sredstvima Grada. Jedan od većih projekata je rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac, koji je financiran sredstvima resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a odobreno je financiranje energetske obnove PŠ Tušilović.