Pretražite novosti:

Grad Karlovac u 2017. izdao 102 građevinske dozvole

08.01.2018.
Grad Karlovac u 2017. izdao 102 građevinske dozvole
Protekla 2017. godina bila je godina građenja, a za građenje potrebne su naravno i građevinske dozvole. Tako su za potrebe građenja izdane 102 građevinske dozvole što je povećanje za 10% u odnosu na 2016. godinu kada su izdane 92 građevinske dozvole.
Prosjek izdavanja građevinske dozvole kreće se od 30 do 45 dana, no o efikasnosti i brzini UO za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca govori i građevinska dozvola izdana za samo jedan dan za poslovnu zonu Gornje Mekušje.
U 2017. godini najviše zahtjeva za izdavanje dozvola podnio je Grad Karlovac, a slijedi ga gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija te ostali poslovni subjekti s ukupno 24 zahtjeva. Kada govorimo o zahtjevima za uporabne dozvole onda govorimo o povećanju od 26% u odnosu na 2016. godinu, jer u 2017. godini podneseno je 59 zahtjeva za uporabnu dozvolu, a u 2016. godini 47 zahtjeva.
U 2018. godinu krećemo proaktivno s novim projektima i zahtjevima za nove građevinske i uporabne dozvole, a slijedi nam izdavanje uporabne dozvole za Šipuševu, Vitezovićevu i Šebetićevu ulicu.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana